Betonghärdning

  • Betonghärdning

Vi vet hur viktigt vädret kan vara för dig som arbetar med byggnation. Våra värmelösningar hindrar att frostnätter och tjäle försenar ditt projekt.

Med Ebecos betonghärdningskablar får du på ett smart och energieffektivt sätt snabb härdning och kort formrivningstid även när temperaturen sjunker under noll.

Nyhet!
Nu har vår betonghärdningskabel BHS som första värmekabel någonsin registrerats i Svanens databas för byggprodukter till Svanenmärkta Hus (Husproduktportalen). Produkten har även blivit i bedömd i Byggvarubedömningen samt registrerats i SundaHus