Ebeco Cable Guard

  • Ebeco Cable Guard

Cable Guard används under hela installationsprocessen vid alla typer av värmekabel samt vid eventuell reparation. Cable Guard larmar om kabeln får avbrott eller kortslutning till jord.

Artikelförteckning
Artikelnr Artikel
4200018 Ebeco Cable Guard

 

PDF-version