FAQ

Vi har listat några vanliga frågor och svar om våra produkter. Mycket information om produkterna går att hitta i våra manualer, kolla gärna där för svar på frågor kring installation. 

OM EB-Connect WIFI och EBeco connect

Ska du hantera din EB-Connect WiFi och appen Ebeco Connect och funderar över något? Vi har samlat de vanligaste frågorna nedan.

 

Var kan jag köpa EB-Connect WiFi?

Hitta din närmaste återförsäljare här.

Hur många termostatenheter kan jag koppla upp mot min app?

Vi har inga begränsningar i antalet uppkopplade enheter.

Hur aktiverar jag notiser?

Logga in i appen. Klicka på Support och aktivera notiser.

Varför får jag inga notiser?

Om appen Ebeco Connect inte har öppnats eller använts på 90 dagar kommer notiser ej längre att skickas. Logga in i appen och aktivera notiser.

Kan man ha flera konton knutna till samma termostat? 

En uppkopplad termostat går att koppla till ett användarkonto. Om ni är flera som delar bostad och vill kunna styra golvvärmen med vår app måste ni dela användarkonto.

Jag stänger av wifi i stugan när jag inte är där. Kommer jag ändå att kunna styra golvvärmen på distans via appen?

För att kunna styra dina uppkopplade enheter via appen Ebeco Connect ska wifi i fastigheten vara påslaget. 

OM TERMOSTATER

När golvvärmen ska sättas igång igen efter en lång tids vila kan det i ett fåtal fall hända att systemet inte fungerar som det ska. Läs då texten nedan för information om hur du ska göra. Gäller för EB-Therm 55, EB-Therm 205 och EB-Therm 355. 

 

Är termostaten igång?

Tryck på on/off-knappen för att slå igång termostaten. Om termostaten inte startar direkt när du trycker på on/off-knappen behöver du hålla ner knappen i minst 5 sekunder.

Är termostatens knappar låsta?

Ta bort knapplås genom att hålla pil "upp" och pil "ner" nedtryckta i minst 5 sekunder. 

Är något energisparprogram aktiverat? 

Energisparprogrammen är till för att ge dig optimal värme genom att till exempel automatiskt sänka värmen när du är på jobbet och sedan se till att det är varmt igen när det behövs. Om du vill styra termostaten manuellt kan du stänga av energisparprogrammet, gör då följande:

  1. Tryck på menyknappen (i mitten). Bläddra genom att trycka på upp- eller nerknappen till att texten ”PROG” syns i skärmen. Tryck på menyknappen igen.  
  2. Bläddra igen genom att trycka på upp- eller nerknappen till att alla symboler  (4 symboler på EB-Therm 355 och 2 symboler på EB-Therm 205) för energisparprogram syns samtidigt utan att blinka. 
  3. Tryck på menyknappen. 

 

Hur nollställer jag EB-Therm 205?

Innan du börjar en felsökningen kan du testa att nollställa termostaten. Detta görs genom följande: 

  1. Tryck på menyknappen (mittknappen). 
  2. Bläddra med upp- eller nerknappen till att det står ”SET” i skärmen och tryck på menyknappen. 
  3. Bläddra med upp- eller nerknappen till att det står ”RE” i skärmen och bekräfta med att trycka på menyknappen, detta gör att termostaten nollställs och startas med temperaturinställning på 22 °C.

Hur nollställer jag EB-Therm 355?

Innan du börjar en felsökningen kan du testa att nollställa termostaten. Detta görs genom följande: 

  1. Tryck på menyknappen (mittknappen). 
  2. Bläddra med upp- eller nerknappen till att det står ”SET” i skärmen och tryck på menyknappen. 
  3. Bläddra med upp- eller nerknappen till att det står ”RE” i skärmen och bekräfta med att trycka på menyknappen, detta gör att termostaten nollställs och startas med temperaturinställning på 22 °C.

Varför blinkar dioden på termostaten (grönt eller rött)?

För EB-Therm 350/355 gäller följande: När ett fel uppstår, stänger EB-Therm av värmen. Lysdioden blinkar växelvis rött och grönt. LCD-displayen visar en blinkande felkod, displayen visar enligt nedan:

Error 1: Kortslutning rumssensor.
Error 2: Avbrott rumssensor.
Error 3: Kortslutning golvsensor.
Error 4: Avbrott golvsensor.

Var ska givarkabeln placeras?

Givarkabeln skall ligga i golvet nedanför termostaten. Den skall ligga mittemellan 2 slag av värmekabeln.

Hålet i väggen för termostaten är för stort. Vad gör jag?

Om den befintliga ramen till termostaten inte täcker hålet kan du montera en bakomliggande platta, Backplate, med artikelnummer E 85 816 97. Den är anpassad för Eljo Trend ramsystem.

 

Varför fungerar inte knapparna på termostaten?

Knappsatsen kan vara låst. Då syns en liten nyckel i displayen. För att låsa upp. EB-Therm 350/355/205: håll båda pilarna intryckta tills nyckelsymbolen försvunnit. EB-Therm 300: håll en knapp intryckt i fyra sekunder. För att låsa: Tryck på mittknappen och bläddra fram till LOCK. Bekräfta med mittknappen för att låsa.

Om golvvärme

Hur mycket spackel går det åt?

En bra tumregel är att räkna med 1,7 kg per m² och mm spackelskikt. Om man tex ska spackla in Cable Kit bör man räkna med ett spackelskikt på ca 5 mm. Då går det åt ca 8,5 kg/m².

Behöver jag nåt särskilt spackel eller fix när jag ska installera golvvärme?

Nej, det behövs inget särskilt spackel. Däremot rekommenderar vi ett fiberförstärkt spackel för att konstruktionen skall få stadga.

Hur mycket kabel går åt i träbjälklag?

Cable Kit kan förläggas i öppet träbjälklag. För att beräkna hur mycket kabel som går åt: (Rummets yta/0,6) x antalet slag per fack. Välj sedan den närmast kortare kabeln. I de allra flesta fall är varje fack 60 cm. Med 4 slag/60 cm fack blir effekten ca 75 W/m². Med 3 slag/60 cm fack blir effekten ca 55 W/m². Maximal tillåten effekt är 80 W/m².Läs mer om installationen i Cable Kit monteringsanvisning.

Skall kabeln fästas under eller över nätet?

Kabeln skall alltid ligga ovanpå ett eventuellt nät.

Hur långt från väggen kan jag lägga kabeln (Cable Kit)?

Avståndet mellan vägg och kabel bör vara minst halva c/c-avståndet.

Får man omvänd fuktvandring av golvvärme?

Det finns risk för omvänd fuktvandring om betongplattan är dåligt isolerad. Att lägga golvvärme direkt betonggolvet i en oisolerad källare är ingen bra idé, inte ens om betongplattan är tjock. Gamla plattor är ofta gjutna på ojämna underlag och kan vara väldigt tunna på sina ställen. Värmen försvinner ner i betongplattan och din energiförbrukning ökar. När man värmer upp betongplattan istället för rummet så kan det uppstå en värmekudde i marken under betonggolvet. Om golvvärmen sedan stängs av så svalnar betongplattan snabbare än marken. Då kan markfukt transporteras uppåt. Detta kallas omvänd fuktvandring. Du kan enkelt undvika problemen genom att lägga isolering på det befintliga golvet innan du lägger golvvärmen. Extra bra val i källare: Cable Board tillsammans med Cable Kit 400.

Hur mycket Ebeco Foil kan man installera på en termostat?

En EB-Therm termostat (oavsett modell) klarar 30-35 m² folie. Vid större ytor bör man koppla termostaten via en kontaktor.

Kan jag ha golvvärme under heltäckningsmatta?

Ja, du kan lägga en heltäckningsmatta ovanpå golvet även om du har installerat golvvärme. Det finns ingen risk för överhettningen eftersom golvgivaren ser till att temperaturen inte blir för hög. Däremot är det inte särskilt energismart. Mattan hindrar värmen från att stiga uppåt och du får stora värmeförluster ner i marken.

Vilka regler gäller för golvvärme i våtrum?

För golv i våtrum krävs ett tätskikt. Detta gäller även om du inte skall installera golvvärme. För mer info om golvkonstruktioner och tätskikt under keramik och naturstensgolv – se PERs branschregler utfärdade av byggkeramikrådet. Råd och rekommendationer för golvkonstruktioner och tätskikt finns även på AB Svensk Våtrums-kontroll. Där står bland annat att tätskiktet alltid skall läggas ovanför golvvärmesystemet.

Varför blir det inte varmt i mitt badrum i källaren, trots golvvärmen och välisolerat golv?

Det beror troligtvis på dåligt isolerade väggar och en kall omgivning. Detta gäller främst om du lagt golvvärme i ett badrum, eller annat litet rum, och har resten av källaren kall. Om väggarna är dåligt isolerade så finns en risk att värmen läcker ut i resten av källaren. Det betyder att det kan vara svårt att få upp värmen inne i det lilla rummet. Detta gäller all sorts uppvärmning i källare, inte bara golvvärme. Det är helt enkelt den fysiska lagen om temperaturutjämning som får värme att vandra mot kyla. Man kan undvika det genom att isolera väggarna eller värma även resten av källaren.

Kan Adesilex sättas på spånskiva?

I Mapeis datablad för Adesilex P4 står det ” Använd ej Adesilex P4 på trä eller träkompositer”. Cable Board fungerar dock som ett rörelseupptagande skikt. Om man sätter klinker i P4 direkt på en spånskiva, så är inte P4 tillräckligt elastisk för att kunna ta upp rörelserna i spånskivan, fogarna kommer förmodligen att spricka. Har man däremot lagt Cable Board, så kommer rörelserna att tas upp av isolerskivan, och ingenting händer med golvet

Om snösmältning på tak

Hur undviker jag problem med snö och is runt takfönster?

Vintertid blir takfönster ofta täckta med snö. När temperaturen stiger kommer snön att smälta pga värmeläckage från fönstret. Den smälta snön rinner av fönstret till den kallare takytan under fönstret. Här fryser smältvattnet till is, då snön under takfönstret förhindrar fortsatt avrinning. Under isbildningen skapas en "pool" av uppdämt vatten. Detta kan leda till att vatten börjar tränga in i huset.

Försäkra dig om att smältvattnet alltid har en fri avrinningsväg från fönstret genom att ta bort snö och is runt fönstret. Enklaste sättet att göra detta är att installera värmekabel runt takfönstrets nederkant.

Takfönster utan snö och istakfönster med värmekablar

Speciallösningar

Hur förhindras tjälbildning under frysrum och ishallar, dvs golv och ytor som är kontinuerligt kylda till minusgrader?

Du installerar Ebeco värmekabel i marken under ytan. Vid en isolertjocklek på 20 cm och en temperatur på - 30°C, är det teoretiska effektbehovet ca 7 W/m². Av praktiska skäl rekomenderar vi dock 15-30 W/m² med en kabel som har 10 W/m. Ofta installeras även en extra värmekabel som reserv.