• Fästkonsol T-18

Används vid förläggning av T-18/T-18 CT för att avlasta värmekabeln vid nedgång i stuprör och takbrunn.

Artikelförteckning
Artikelnr Benämning
8960962 Fästkonsol T-18
PDF-version