Vår integritetspolicy

På den här sidan kan du läsa om hur vi har anpassat vår hantering av personuppgifter i och med den nya dataskyddförordningen (GDPR) som börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

Vår integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur Ebeco AB samlar in, processar och använder dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Syftet med vår policy är att säkerställa att Ebeco hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Personuppgifter vi hanterar

Ebeco AB kan komma att behandla följande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Foto
  • Användarnamn
  • Lösenord
  • IP-adress

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt, registrering av garanti eller användning av vår webbtjänst Garantera.

Vid användning av appen Ebeco Connect behandlas även uppgifter som enhetens id-nummer (mac-adress) och nätverksnamn.

Vi använder personuppgifterna för att kunna upprätthålla affärsrelationer, ge dig tillgång till vår webbtjänst, ge garanti på våra produkter samt för att kunna kommunicera med dig.

Hantering och lagring av personuppgifter

Endast personer vars arbete är beroende av personuppgifterna har tillgång till dessa. Personuppgifter delas inte informellt eller vidare till extern part som inte är knutna till oss för att stödja våra IT-system.

Ebeco AB sparar inte personuppgifterna längre än vad som är lagligt eller skäligt för respektive ändamål eller tills någon manuellt raderar sig från våra tjänster, register eller nyhetsbrev.

Säkerhet

Dina personuppgifter skyddas från obehöriga personer samt oavsiktlig radering genom våra säkerhetssystem för IT. Vi granskar regelbundet våra system och säkerställer att dina uppgifter är skyddade.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall kan du även begära att få dina uppgifter raderade. Observera att det ibland finns lagar som står över GDPR, vilket gör att radering av personuppgifter i vissa fall inte är möjlig.

Ladda ner vår fullständiga integritetspolicy här