• Givarkabel

Givarkabel till termostat. Givarkabel 3 m (E 8581671) ingår i termostatförpackningen och givarkabel 6 m (E 8581684) finns som tillbehör.

Artikelförteckning
Artikelnr Benämning Längd
8581671 Givarkabel 3,0 m
8581684 Givarkabel 6,0 m
Testvärden för NTC-givare
10 °C 18,0 kΩ
15 °C 14,7 kΩ
20 °C 12,1 kΩ
25 °C 10,0 kΩ
30 °C 8,3 kΩ

 

PDF-version