Energismart golvvärme

  • Energismart golvvärme

Vi vet att energiförbrukningen är viktig för dig. Därför utvecklar vi golvvärmesystem som gör det enkelt för dig att kunna snåla med energin och samtidigt njuta av den sköna känslan golvvärmen ger. Vi har tagit fram märkningen Energy Saver som guidar dig till våra mest energieffektiva produkter. Med hjälp av smart styrning och effektiv isolering ger våra Energy Saver-system en långt mycket lägre energiförbrukning än traditionell golvvärme. Låt oss förklara hur det funkar!

Den billigaste energin är den du inte använder. Du sparar pengar för varje grad du kan sänka temperaturen. Den optimala värmefördelningen golvvärme ger, med varma fötter och svalt huvud, tillåter dig att sänka temperaturen ett par grader och ändå behålla den sköna känslan. Om ingen är hemma, eller alla sover, kan värmen utan problem sänkas minst 5 grader till.

Automatisk temperaturjustering

Med våra termostater EB-Therm 500, 205 och 800 kan värmen automatiskt sänkas och höjas efter ditt behov över dygnet. Med energisparprogrammen talar du om för systemet hur hög eller låg temperaturen ska vara vid ett antal tidpunkter, så kallade händelser. Våra termostater har en adaptiv funktion som tar hänsyn till uppvärmningstiden inför varje händelse och ser till att värmen börjar höjas i tid.  

Isolera och spara energi

Uppvärmningstiden avgörs till stor del av värmekabelns underlag. Med golvvärme direkt ovanpå en betongplatta måste temperaturen börja höjas långt innan nästa händelse. Betongen har låg isolerförmåga och ger ett trögt system. Du tjänar alltså inte lika mycket på att använda energisparprogrammet. Material med god isolerförmåga ger däremot en snabb uppvärmning. Tillsammans med ett välisolerat och snabbt system fungerar Energy Saver-programmen optimalt. Därför rekommenderar vi att alltid använda isolerskivor som en del i våra golvvärmesystem. Vårt sortiment av isolering gör att du alltid hittar en lösning som passar, oavsett rumstyp och underlag.


Din driftskostnad beror på hur mycket systemet används

Exakt vad det kostar att driva golvvärme beror såklart på ditt värmebehov. Ju mer värme du vill ha, desto högre blir energiförbrukningen. Men den installerade effekten säger inte så mycket om din faktiska energiförbrukning. Eftersom du reglerar temperaturen och inkopplingstiden med termostaten kan du bestämma du hur mycket du vill utnyttja golvvärmens effekt. Att använda Energy Saver-programmen i våra termostater är ett enkelt sätt att hålla nere din elförbrukning.

Olika rum har olika förutsättningar

Det finns vissa faktorer som påverkar hur stor den installerade effekten rekommenderas att vara. Dåligt isolerade hus, många fönster och ett kallt klimat är faktorer som gör effektbehovet större. Behovet beror också på rumstyp och golvmaterial. Vissa kräver mer, andra mindre.