Bli Garanterad installatör

  • Bli Garanterad installatör

Vi tycker att det är viktigt att måna om sin kund och att lämna över dokumentation och garantibevis på ett snyggt sätt. Garanterad installatör är en märkning för elinstallationsföretag som jobbar med Ebeco och är duktiga på att göra ett garanterat säkerställt och dokumenterat golvvärmejobb.

Detta får ni som Garanterad installatör 

  • Företaget syns som utmärkt återförsäljare på ebeco.se/aterforsaljare 
  • Material att använda i er egen marknadsföring
  • Välkomstpaket med Ebecogrejer till företaget med posten
  • För var tionde projekt ni slutför kommer en överraskning till företaget. 

Gör så här för att bli Garanterad installatör!

  1. Skapa en användare på garantera.ebeco.se
  2. Börja använda Garantera Ebeco för att säkerställa installationer och lämna garantibevis till kund. 
  3. Slutför fem projekt med hjälp av Garantera Ebeco.
  4. Nu kan vi vara säkra på att ni gör ett garanterat bra jobb. Ni får kalla er Garanterad installatör.

Hur funkar Ebecos golvvärmegaranti?

Vi har 12 års grundgaranti och ger alla slutanvändare/fastighetsägare som vill möjlighet att registrera 25 års garanti på vår golvvärme. Det är under förutsättning att alla villkor i garantibeviset är uppfyllda, så klart. Registreringen görs genom att fylla i formuläret på ebeco.se/garanti.