• EL-ECRA

Terminalsats för ELSR-Ramp

Artikelförteckning
Art.nr. 
09112RA
Tillbehör
 • ELSR-Ramp

  Art.nr.

  Typ

  Påslagningstemperatur

  Nominellt brytpunktsvärde (A)

  Värmekretslängd (m) för

  ELSR-RAMP

  B02RAMP0

  ELSR-RAMP

  -10 °C

  10

  18

  16

  28

  20

  36

  25

  45

  32

  55

   

  Elskydd

  Maximal värmekretslängd
  • I enlighet med lokala standarder och föreskrifter.
  •  Ta hänsyn till ledarens storlek och högsta tillåtna spänningsfall.
  • Ett högre spänningsfall kan inträffa när uppvärmningen inleds.

  Anslutningseffekt
  • För att bestämma anslutningseffekten måste man ta hänsyn till den inkopplade säkringens nominella strömstyrka respektive strömvärdet vid systemstartstemperaturen (t.ex. 32 A för 55 m ELSR-Ramp (-10°C).
  • Det krävs en jordfelsbrytare på 30 mA, max. 500 m värmekabel per jordfelsbrytare.

  Kommentar
  • För användning av standardkontrollskåp får den maximala värmekretslängden på 55 m vid 32 A per värmekrets inte överskridas.

PDF-version