EL-Point System

  • EL-Point System

Värmelösningar för tågväxlar

Längdanpassad värmekabel med konstant effekt och mycket hög effektivitet jämfört med andra punktvärmesystem. Alla komponenter är UV-resistenta och resistenta mot olja, fett, växtgifter, salt och vätskor för avvisning. Det finns ingen risk för blockerade signalrälskretsar, tack vare det icke-ledande yttermaterialet.


MINSKAT LAGER OCH ENKEL HANTERING

• Samma produkt fungerar för alla spårväxelapplikationer
• Värmekabeln kan tas av från rullen och kapas till önskad längd

LÅGA UNDERHÅLLSKRAV

• Fuktproblem undviks genom polymerisk isolering och mantel
• Enkel åtkomst till värmekabeln tack vare placeringen på utsidan av stödrälen medan den styva täckprofilen ändå ger optimalt skydd

SNABB OCH ENKEL MONTERING

• Tack vare strålningseffekten är installation på tungrälens utsida möjlig, vilket gör det enkelt att kapa och avsluta kabeln på plats
• Ingen risk för kortslutning av rälsen eftersom värmekabeln och täckprofilerna är belagda med fluorpolymer, vilket ger enkel installation på befintliga spårledningar
• Värmekabeln är vid behov föravslutad med pluggar och/eller kalledare
• Vid kapning till önskad längd skapas automatiskt en kallängd på 500 mm för skarvning eller anslutning till kopplingsdosa


Punktvärme med EL-Point

Optimerad värmeöverföring från värmekabel till tungräl.

Termiskt isolerande täckprofil minskar värmeförlusten till omgivningen och riktar värmeflödet mot rälen.

Hög effektivitet tack vare hög värmestrålningsgrad och delvis termisk isolering av rälsytan via täckprofilen.

 

 

Resulterande värmestrålning i mellanrum mellan stödräl och rörlig räl (öppet läge).

Den stora rälsytan förvandlas till ett värmeelement och den höga värmestrålningsgraden rensar effektivt mellanrummet mellan stödräl och rörlig räl från snö och is.

 

 

Punktvärme med styvt planvärmeelement

Mellan rälen och värmeelementets yta uppstår ett antal små tomrum på grund av rälens oregelbundna yta och värmeelementets oböjlighet. Resultatet blir en relativt dålig värmeöverföring till rälen och därmed en jämförelsevis låg rälstemperatur.

 

Punktvärme med EL-Point

Den flexibla värmekabeln anpassar sig på bästa möjliga sätt till tungrälen och minskar därmed de små tomrummen mellan räl och kabel. Tack vare värmekabelns böjlighet kan den utjämna de flesta ojämnheter i rälen. Därmed förbättras värmeöverföringen till rälen som får en högre temperatur.

 
 
 
Teknisk fakta

Från rullen avkapbar värmekabel med konstant wattal (B x H cirka 15 x 7 mm, 
avstånd mellan kontaktpunkter cirka 500 mm)

Versioner från 50 V upp till 750 V som standard (andra spänningar på begäran)

Termiskt isolerande GRP-täckprofil (B x H cirka 40 x 11 mm, längd cirka 2 000 mm)

Monteringsklämmor i rostfritt stål

Upp till två värmekablar per täckprofil

Uteffekt från 120 W/m (en värmekabel per täckprofil) till cirka 300 W/m (två värmekablar per täckprofil)

Alla komponenter är UV-resistenta och resistenta mot olja, fett, växtgifter, salt och avisningsvätskor

Tillval: Flexo-pluggar förmonterade på värmekabeln eller mellanliggande kalledare

Mycket hög effektivitet jämfört med andra värmesystem för växlar

Icke-ledande yttermaterial

PDF-version