EL-Rail System

  • EL-Rail System

Rälsuppvärmning – grunderna 

Vid elektrisk värmespårning på räls rekommenderar vi att:

• antalet kablar på rälsen hålls till ett minimum genom att: 
- välja en kabel med optimal effekt
- placera den på det effektivaste stället på rälsen 
- säkerställa högsta möjliga värmeöverföring till rälsen

• antalet matningspunkter hålls till ett minimum genom att göra värmekretsarna så långa som möjligt

• antalet kabelavslut och skarvar hålls till ett minimum genom att, återigen, göra värmekretsarna så långa som möjligt

Alla dessa överväganden är direkt avgörande för att uppnå kostnadseffektiv installation, enkelt underhåll samt en säker drift av värmekabeln. För att värmesystemet ska fungera kostnadseffektiv krävs lämplig reglering. Lokala förhållanden kan medföra att det krävs större värmeeffekter, framför allt beroende på förväntade snömängder och förväntad minsta omgivningstemperatur.

Den effekt som krävs beror på förväntade väderförhållanden och önskad grad av tillgänglighet för sträckan.


Fördelar:

• Det krävs få matningspunkter – värmekretslängder på upp till 1 000 m. 
• Jämnt fördelad värme längs rälsen – spänningsfallet i El-Rail-kabeln är 0 %.
• Ingen risk för kallzoner längs rälsen – inga kabelsektioner med låg eller ingen effekt.
• Utmärkt termisk verkningsgrad tack vare:
- termiskt isolerande täckprofil som styr värmeflödet mot rälsen,
- bra kontakt mellan värmekabel och räls tack vare unik, stor och platt kabelyta, styv täckprofil och monteringsklämmor av fjäderstål.

Vilket innebär att:

El-Rail-kabeln ger en högre yttemperatur på rälsens ovansida vid lägre effektförbrukning jämfört med andra system.

• Det behövs inga speciella försiktighetsåtgärder för att hantera inkopplingsström.
• Elektrisk isolering med fluorpolymer ger överlägsen temperaturbeständighet och ojämförlig flexibilitet samt extra elektrisk säkerhet vid spänningstoppar (El-Rail-kabeln klarar gnisttest på 2 kV).
• Det finns olika satser för anslutning och slutterminering: kunden kan välja mellan terminering på plats eller färdigterminerad leverans.
• Snabb och enkel installation tack vare unika monteringsklämmor som antingen kan fästas med en MMS-bult direkt i betongslipern, med en punktsvetsad bult direkt på själva rälsen eller genom att omfamna rälsfoten.
• Låga underhållskostnader tack vare
- lågt antal distributionspaneler, kopplingsdosor och kallanslutningar,
- skyddat läge för värmekabeln och dessutom skyddande täckprofil.
• Alla material har mekaniska egenskaper som gör dem lämpade för oöm behandling och de är resistenta mot olja, glykol, växtgifter och UV-strålning. Det isolerande lagret av fluorpolymer ger extra skydd mot extremt aggressiva ämnen som syror och rengöringslösningar m.m.
• Extremt låga livscykelkostnader – EL-Rail-systemet är mycket energieffektivt tack vare den unika effektstegningstekniken.