Gardemoen

  • Gardemoen

På Norges största flygplats, Gardemoen i Oslo passerar över 20 miljoner passagerare om året. De är väldigt måna om både punktlighet och att minimera antal inställda flyg. Därför är det viktigt att alla delar i kedjan fungerar perfekt. Under 2014 genomfördes i snitt 99 procent av deras planerade flygningar med en punktlighet på 90 procent.

Värmekabel för rörliga delar 

Kyla, snö och is är vanliga problem för flygtrafiken. Men det är inte bara själva flygplanen och landningsbanor som är viktiga delar utan även gaterna, eller som de också kallas embarkeringsbryggor, som dockar ihop med flygplanet. Gaterna har många rörliga delar som alla måste hållas isfria för att fungera korrekt.

Kablar med ytterst höga effekter i tuffa förhållande

Förutsättningarna ställde alltså höga krav på värmekabeln. Den skulle bland annat värma upp den dåligt isolerade och plexiglasklädda bryggan till minst 5 grader även i utomhustemperaturer på 35 minusgrader. Hög effekt var därför ett måste och Gardemoen vände sig till Ebecos industrisortiment för att hitta kablar kapabla att klara ytterst höga effekter och tuffa förhållanden.

Slutligen föll valet på kabeln ELKM-AG-L som är en serieresistiv kabel med flexibla användningsområden och som klarar att värmas upp till 260 grader. Kabeln är smidig och flexibel och används med fördel i trånga utrymmen och på former som kräver en följsam förläggning som i exempelvis en vätsketank. Den är isolerad med en PTFE och kan installeras på platser där det finns risk för frätskador.