Münchens flygplats

  • Münchens flygplats

Flygplatser är ett väloljat maskineri med strikta tidsscheman och små marginaler. För att kunna hålla en hög standard både i punktlighet och kundnöjdhet och därmed behålla sin status som Europas bästa flygplats har Flughafen München Josef Strauss valt att arbeta med Ebeco.

Med sitt Nordsjö-klimat får München utstå både regn och snö i stora mängder och i detta är flygplatsgaterna en extrautsatt punkt. När snö och is belägger sig över tid kan både elektronik och mekaniska delar skadas. Därför är avvattningsrännor en kritisk punkt i gaternas konstruktion. Avvattningsrännorna måste hållas fria så att snö och is kan rinna undan utan att stoppa upp. Därför valde flygplatsen München att installera en av Ebecos värmekablar. 

Ebecos frostskyddskablar i mycket låga temperaturer

Kabeln som är installerad är ELSR-N och kravspecifikationen bestod bland annat av att kabeln skulle klara av att smälta is och snö även vid 25 minusgrader. Traditionella frostskyddskablar är inte kraftfulla nog för en sådan uppgift och därför blev Ebecos industrisortiment med kablar som klarar både högre temperaturer och tuffare certifieringskrav ett passande alternativ. Förutom temperatur- och certifieringskrav ställdes höga krav på flexibilitet och följsamhet för att rörelser och lösa delar i gaterna inte ska skada kabeln.  

Miljövänligare alternativ

De höga kraven finns i alla delar av flygplatsens verksamhet. Ett tydligt exempel är att flygplatsens flotta av 12 meter långa snöblåsmaskiner ger sig ut på start- och landningsbanor om det faller mer än 3 millimeter snö. Samtidigt värnar flygplatsen om miljö och hälsa och väljer mekaniska alternativ istället för kemiska alternativ när de avlägsnar is och snö.