Renova

  • Renova

Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. På avfallskraftvärmeverket i Sävenäs omvandlas Göteborgs sopor till värme och elektricitet. Med hjälp av Ebeco lyckades Renova förhindra problem och uppkomsten av aska och kondens.

Renova samlar in och tar hand om avfall på bästa och mest miljövänliga sätt. Det som inte återvinns eller omvandlas till biogas omvandlas istället till el och värme på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Anläggningen i Sävenäs står för ungefär 30 procent av fjärrvärmen och 5 procent av elektriciteten i Göteborsområdet.

Renovas utmaning

En del av avfallet bränns för att utvinna energi. Den aska som därefter bildas vid eldning samlas upp i så kallade asksilos. När askan faller ner i silon är den väldigt het och om det bildas kondens på insidan av silon kan askan fastna och silon slamma igen. För att motverka kondens och igenslamning tog Renova kontakt med Ebeco. 

 

Ebeco Industri löser problemet

Lösningen blev att placera en värmekabel i asksilon som vid behov används för att värma upp silon och får bort kondensen. Ebeco använde en mineralisolerad värmekabel som kan värmas till höga temperaturer och som själv kan utstå mycket höga temperaturer. Den aska som faller ner i silon kan hålla upp till 500 °C under vanlig drift, en temperaturnivå som vanliga värmekablar inte klarar av. Därför används en värmekabel anpassad för industriella förutsättningar.

Våra mineralisolerade värmekablar är utvecklad för att klara de tuffaste industriella applikationerna. De är åldringsbeständiga och extremt temperaturtåliga.