Trafikverket

  • Trafikverket

Snö, is och kyla är ständiga problem för tågtrafiken under vinterhalvåret. Därför tog Trafikverket kontakt med Ebeco för att få hjälp. Tillsammans drog de igång det som blivit Ebeco Industris hittills största projekt när över 800 spårväxlar ska utrustas med värmesystem för att klara vintern. 

Det är ingen överdrift att snö, is och kyla orsakat problem för den svenska tågtrafiken de senaste åren. Mycket kan gå snett med det svenska klimatet under vinterhalvåret. Nedfallna ledningar och trasiga tåg är bara några exempel på problem. Trafikverket är den instans som står för byggande, drift och underhåll av Sveriges järnvägar och det kanske vanligaste spårproblemet är fastfrusna växlar på vintern. 

Värmekabel för tuffa krav 

Trafikverket kontaktade Ebeco och detta var början på vad som blev Ebeco Industris hittills största projekt. En lång rad teknisk detaljer behövde fastställas och alla delarna i Trafikverkets tuffa kravspecifikation var tvungna att uppnås för att Ebecos system El-Point skulle bli aktuellt för användning. Trafikverket ville bland annat att systemet skulle smälta 40 cm snö i timmen och kunna fungera i ner till -25 grader. Det skulle också tåla det slitage som uppstår av åratal av tung trafik som passerar men också salt, ollja, diverse rengöringsmedel och annat smuts som spårvägarna med all sannolikhet kommer att utsättas för. När det stod klart att Ebecos lösning mötte alla kraven tog det verkliga arbete vid. 

Ett långsiktigt samarbete

Samarbetet mellan Ebeco och Trafikverket sträcker sig över en tioårsperiod och under den tidsperioden är det över 800 järnvägsväxlar som ska utrustas med värmesystemet. El-Point är en komplett värmelösning för tågväxlar med en värmekabel med konstant effekt och har en mycket hög effektivitet jämfört med andra punktvärmesystem. Tack vare hög värmestrålningsgrad och den termiskt isolerande täckprofilen värms en stor del av tungrälsen upp och fungerar som ett värmeelement och gör att snöansamlingar enkelt smälts bort även mellan stödräls och rörlig räls i öppet läge.