ELHC/2, ELHC/4

  • ELHC/2, ELHC/4

Värmekrets –  övervakningsenhet

Värmekretsövervakningsenheten ELHC/2 används för att övervaka självreglerande värmekablar. På grund av kopplingsutrustningens kapacitiva last uppstår en fasförskjutning mellan uppvärmningsströmmen och matningsspänningen, som mäts av övervakningsenheten. Driftsstatusen indikeras av en potentialfri omkopplingskontakt . Dessutom detekteras fel i värmekrets- och matningsspänningen. Vid funktionsavbrott i värmekabeln försvinner fasförskjutningen, varvid ett felmeddelande genereras via den potentialfria omkopplingskontakten. Samtidigt indikeras felet med en röd LED (om det finns driftspänning).

ELHC/ 4 används för att övervaka motståndsvärmeledningar. Den övervakar motståndet i en 1- resp. 2-fasig värmekrets med avseende på avbrott i påslaget/frånslaget läge. Dessutom detekteras fel i värmekrets- och styrspänningen. Driftsstatusen indikeras via en potentialfri omkopplingskontakt.

Fördelar: 

• Ekonomiskt
• Direktanslutning till värmekabel

Användningsområden: 

• Industriella användningsområden
• Mekaniska, elektriska och rörarbeten (MEP)

Teknisk fakta

ELHC/2

Driftsspänning

230 V/50 Hz

Uppvärmningsström

min. 0,15 A, max. 16 A

Utgång

1 omkopplingskontakt

Kontaktväxlingskapacitet                                                

250 VAC/2 A

Hölje

för montering på standardskena (ELHC 2.1); väggdosa av plast, 130 x 130 x 75 mm (ELHC 2.2)

Mått

45 x 75 x 120 mm (b x h x d)

IP-märkning

IP50

Vikt

250 g

Tillåten omgivande temp.

0 °C.....+50 °C

 

ELHC/4

Driftsspänning

230 V/50 Hz

Värmekretsspänning

170–500 V AC

Uppvärmningsström

min. 0,15 A, max. 16 A med shunt max. 25 A

Utgång

1 omkopplingskontakt

Kontaktväxlingskapacitet

250 VAC/6 A

Hölje

för montering på standardskena

Mått

45 x 75 x 120 mm (b x h x d)

IP-märkning

IP30

Vikt

500 g

Tillåten omgivande temp.

−20 °C.....+60 °C

Värmekretsövervakningsenheten ELHC/2 för övervakning av självreglerande värmekablar består av övervakningsreläet ELHC/2.1 och anslutningsenheten ELHC/2.2. Eftersom enheten försörjs via värmekabelns matningsspänning kan värmekabeln bara övervakas när den är i drift. När uppvärmningen är frånslagen indikeras statusen ”fel”. 

Värmekretsövervakningsenheten ELHC/4 används för att övervaka motståndsvärmekablar.

Artikelförteckning

Art.nr.

Typ

Beteckning

0641001

ELHC/2.1

relä för värmekretsövervakning

0641002

ELHC/2.2

anslutningsenhet

0641013

ELHC/4

relä för värmekretsövervakning

PDF-version