Ex-Connect

  • Ex-Connect

Ex Connect PC-Adapter för enheter av typen Ex-Box

Med Ex-Connect PC-adaptern kan man ansluta en eller flera (upp till 32) Ex-Box/DIS-enheter till ett seriellt PC RS-232-gränssnitt och därmed möjliggöra central analys och parameterinställning av Ex-Box-enheterna (Ex-område) i kontrollrummet. 

Fördelar: 

• Anslutning av upp till 32 Ex-Box-enheter
• Central analys och parameterinställning i kontrollrummet med decentraliserad användning av Ex-Box
• Tidsbesparande övervakning av värmekretsar
• Högre komfort

Användningsområden: 

• Riskområden
• Kraftstationer
• Kemisk och petrokemisk industri
• Olje- och gasindustri
• Läkemedelsindustrin
• Plastindustrin
• Avloppsreningsverk

Teknisk fakta

Certifikat

IBExU04ATEX1165 X

Driftsspänning

230 V +/- 10 %

Nominell ström

max. 100 mA

Omgivande temperatur

-20 °C upp till +40 °C

Mått (l x b x h)

190 x 110 x 70 mm

Vikt

0,8 kg

IP-märkning

IP20

PC-gränssnitt

RS-232 9-polig (honkontakt)

Ex Box-gränssnitt

strömslinga, seriell egensäker max. 1000 m

Egensäkra gränsvärden

Uomax = 7,9 V, Iomax = 244 mA
Pomax = 1,12 W,,Lomax = 400 µH

Comax = 1,0 µF

Klassificering

II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex tb] IIIC Db

Funktion

Ex-Connect PC-adaptern har två galvaniskt separerade strömkretsar. Den icke-egensäkra kretsen står för de signaler som krävs för databehandling via ett RS 232-gränssnitt. Sändande och mottagande av data samt matningsspänning signaliseras via LED. Den egensäkra kretsen matar två seriella strömslingor för överföring och mottagning av data. Ex-Box-enheternas gränssnitt är passiva vilket förhindrar överlappning av flera strömkällor i det egensäkra området. Det egensäkra områdets matningsspänning signaleras också via LED. 

1. Befintlig hölje med upp till 4x32 uttag (alla 32 uttag bryggade för PIN 1–4)
2. Ex-Box-anslutningskabel, kabel 2x2 med Binder 712-kontakt, längd y m, max. 0,1 Ω/m, max. 100 pF/m
3. Anslutning av upp till 32 Ex-Box-enheter
4. Ex-connect-kabel, kabel 2x2 med Binder 712-kontakt, längd y m, max. 0,1 Ω/m, max. 100 pF/m
5. Riskfritt område
6. Riskområde

 

Artikelförteckning

Art.nr.

Beteckning

0X60028

Ex-Connect

PDF-version