Ex-Control

  • Ex-Control

Ex-Control – handhållen manöverpanel

Egensäker handhållen manöverpanel för användning med Ex-Box REG/LED och LIM/LED. Ex-Control-panelen ger ökad säkerhet i en potentiellt explosiv atmosfär. Inställningarna kan inte justeras av obehöriga personer eftersom enheten kan tas bort.

Fördelar: 

• Egensäker manöverpanel
• Utan egen strömförsörjning
• Programmering och drift i riskområden

 Användningsområden:

• Riskområden
• Kraftstationer
• Kemisk och petrokemisk industri
• Olje- och gasindustri
• Läkemedelsindustrin
• Plastindustrin
• Avloppsreningsverk

Teknisk fakta

Certifikat

IBExU 04 ATEX 1165 X

Mått (hölje)

135 x 80 x 35 mm (b x h x d)

Klassificering

ll 2G Ex ib llC T4 Gb ll 2D Ex tb IIIC T100 °C Db -32 °C <= Ta <= +60 °C

IP-märkning

IP65

Kabelingång

1,5 m anslutningskabel med 5-polig kontakt

Display

2 x 4 35-segments-LED, belyst

Gränssnitt

egensäker för Ex-Box LED/LIM

Vikt

0,5 kg

Programmerbara parametrar

• Övre gräns för inställbart temperaturområde
• Temperaturbörvärde
• Larm, övertemperatur
• Larm, undertemperatur
• Urkoppling av last – övertemperatur
• Bussadress 1–32
• Inställning Pt 100
• Temperaturenhet °C och °F

Felindikering

• Sensorkortslutning
• Sensoravbrott
• Övertemperatur Pt 100
• Undertemperatur Pt 100
• Intern övertemperatur 
• Externt bussfel
• Internt bussfel
• Internt maskinvarufel
• Driftspänningsfel

 

 

Artikelförteckning

Art.nr.

Beteckning

0X60026

Ex-Control

PDF-version