Pt 100 temperatursensorer/ termokopplingar

  • Pt 100 temperatursensorer/ termokopplingar

Pt 100 temperatursensorer och termokopplingar

Vi presenterar här en översikt över våra Pt 100 temperatursensorer och termokopplingar, en sammanfattning av en mycket bred och mångsidig grupp användningsområden. Våra produkter har en lång driftstid, även i krävande användningsområden. ELTF-PTEx temperatursensorer är lämpliga för användning i riskområden (Ex).

Fördelar: 
• Kan användas inom en lång rad användningsområden
• Samordnas med vår produktlinje för värmespårning
• Enkel montering

Användningsområden: 
• Industriella användningsområden
• Byggarbeten
• Frostskydd 
• Bearbetningstemperaturer på +1000 °C
• Riskområde (Ex)

Artikelförteckning

Art.nr.

Typ

Beteckning

0650001

ELTF-PT.1

Pt 100 2-ledning, mäthylsa 5 x 50 mm, mat. 1.4571, anslutningskabel PVC, längd = 5 m, klass B, Tmax +80 °C, IP65

0650003

ELTF-PT.3

Pt 100 2-ledning, mäthylsa 5 x 50 mm, mat. 1.4571, anslutningskabel fluorpolymer, längd = 3 m, klass B, Tmax +250 °C, IP65

0650002

ELTF-PT.31

Pt 100 3-ledning, mäthylsa 5 x 50 mm, mat. 1.4571, anslutningskabel fluorpolymer, längd = 3 m, klass B, Tmax +250 °C, IP65

0650000

ELTF-PT.33

Pt 100 2-ledning, mäthylsa 6 x 6 x 46 mm, mat. 1.4301, anslutningskabel fluorpolymer, längd = 5 m, klass 1/3 B, Tmax +250 °C, IP65

0650022

ELTF-PT.5

Pt 100, 4-ledning, mäthylsa 4 x 50 mm, mat. 1.4571, anslutningskabel fluorpolymer, längd = 5 m, klass 1/3 B, Tmax +250 °C, IP65

0650040

ELTF-PT.61

Pt 100, 2-ledning, mäthylsa 3 x 200 mm, mat. 1.4571, anslutningskabel fluorpolymer, längd = 5 m, klass B, Tmax +500 °C, IP65

0X70002

ELTF-PTEx.2

(EX)

Pt 100 4-ledning, mäthylsa 8 x 12 x 46 mm, mat. 1.4301, anslutningskabel fluorpolymer, längd = 3 m, klass B, Tmax +235 °C, IP65

0X70030

ELTF-PTEx.4

(EX)

Pt 100 2 x 3-ledning, mäthylsa 8 x 12 x 46 mm, mat. 1.4301, anslutningskabel fluorpolymer, längd = 3 m, klass B, Tmax +235 °C, IP65

0670001

ELTF-Te.4

Termokoppling typ K, mäthylsa 3 x 250 mm, mat. 2.4816, anslutningskabel fluorpolymer/silikon, längd = 5 m, DIN IEC 584 1-2, Tmax. +1 150 °C, IP65

0670019

ELTF-Te.41

Termokoppling typ K, mäthylsa 1,5 x 400 mm, mat. 2.4816, anslutningskabel fluorpolymer/silikon, längd = 5 m, DIN IEC 584 1-2, Tmax. +1 150 °C, IP65

Fler temperatursensorer och termokopplingar finns tillgängliga på begäran.

PDF-version