Värmekabel

  • Värmekabel

Inom industrin har värmekabeln ett brett användningsområde. Vi har ett stort sortiment av parallellresistiva kablar med konstant effekt och självbegränsande egenskaper samt serieresistiva kablar med mineralisolering eller teflonisolering. Våra kablar är utvecklade för att klara de tuffaste industriella applikationerna och vi hjälper gärna dig att matcha ditt behov med rätt värmekabel och värmesystem. 

Många användningsområden 

Våra kablar har många användningsområden men de används ofta till frostskydd samt varmhållning av rör, tankar, tågräls och mycket annat. Kablarna möjliggör att hålla temperaturer på några få grader till att behålla temperaturer på upp till +600 °C. Beroende på anläggningens utformning, processtemperatur och behov görs ett val mellan olika kablar med ändamålsenliga egenskaper. 

I sortimentet finns parallellresistiva kablar med konstant effekt och självbegränsande egenskaper samt serieresistiva kablar med mineralisolering eller teflonisolering. De serieresistiva kablarna tål högre temperaturer och ger alltid samma effekt. De självreglerande kablarnas effekt ändrar sig efter omgivningens temperatur och kan kapas på plats, medan den serieresistiva kabeln kan fås i längre längder och måttbeställs.


Varmhållning

Värmekabeln kompenserar för förluster ut genom isoleringen. Det kan röra sig om att hålla en temperaturer på några få grader upp till att bibehålla temperaturer på flera hundra grader. Beroende på anläggningens utformning och processtemperatur görs ett val mellan olika kablar med för ändamålet lämplig temperaturtålighet.


Uppvärmning

Vid krav på uppvärmning i industriella processer är effektbehovet större, vilket gör att uppvärmningstiden är av stor vikt.


Design och dimensionering

Vi på Ebeco har mångårig erfarenhet av att beräkna och designa värmekablar för industrin. Vi gör det tryggt och enkelt för dig genom stå för design av kompletta anläggningar. Beroende på objekttyp, storlek och värmebehov tar vi fram den värmekabellösning som passar förutsättningarna bäst. Självklart kompletterar vi med tillbehör för montering och automatikskåp med en passande styrning.