Parallellresistiv kabel - konstant effekt

Parallellresistiva kablar består av två parallella ledare. Ledarna är inlindade i resistanstråd som har kontakt med ledarna på jämna mellanrum, så kallade kontaktpunkter.


Strömmen går genom resistanstråd mellan två kontaktpunkter och bildar ett parallellkretselement. Uteffekten blir därigenom kontstan och beror på motståndet i resistanstråden. Avståndet mellan kontaktpunkterna varierar beroende på kabeltyp. Kablarna finns i flera utförande men olika isolationsmaterial och olika ytterhöljen och olika effekt/m.

 

Egenskaper:

  • En anslutningsände
  • Kan kapas på plats
  • Konstant effekt/m
  • Finns med olika ytterhöljen
  • Flexibel
  • Finns versioner för Ex-miljö
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög effekt/m

Användningsområden:

  • Frostskydd och varmhållning av rör, tankar, behållare, pumpar och ventiler.