• ELP/Si-F

Värmekabel med konstant effekt med motståndstråd

Dessa värmekablar lämpar sig särskilt bra för att upprätthålla temperaturer upp till +150 °C. Tack vare den utmärkta flexibiliteten ner till -70 °C är den här versionen idealisk för värmespårning i industriell kylning eller i länder med mycket stränga klimat.

Värmekabeln består av en rad värmezoner (längd = kontaktavstånd) och kabeln kan kapas till önskad längd i sektioner av kontaktavståndet. Vid kapningen bryts värmekretsen fram till nästa kontaktpunkt och denna inaktiva del kan användas som kalledare. Under projekteringen måste ett kontaktavstånd per planerad värmekrets läggas till. 

Fördelar:
• Anslutning i ena änden
• Kan kapas från rullen
• Konstant uteffekt per meter
• Mycket flexibel

Användningsområden:
• Behållare, rör, ventiler
• Livsmedelsindustrin
• Frostskydd och temperaturhållning för pumpar osv.
• Filtervärmesystem

Teknisk fakta
Isolering Silikon
Skärm av koppar/zink
Nominell spänning 230 V AC/DC eller 400 V AC/DC
Mått 6,5 x 10,5 mm
Tillåten omgivande temperatur -70...+200 °C
Ledarens tvärsnitt 2 mm²

 

Artikelförteckning
 

Maximal värmekretslängd

Art.nr.

Typ

Nominell effekt

Kontaktavstånd (m)

Maximal värmekretslängd (m)

Maximal varmhållningstemperatur 

Nominell spänning (V)

0320210

ELP/Si F 20 B

20 W/m

0,7

140

+150 °C

230

0320211

ELP/Si F 30 B

30 W/m

0,7

120

+140 °C

230

0320212

ELP/Si F 40 B

40 W/m

0,6

100

+120 °C

230

0320312

ELP/Si F 40 B

40 W/m

1,0

100

+120 °C

400

0320220

ELP/Si F 20 BOT

20 W/m

0,7

140

+150 °C

230

0320221

ELP/Si F 30 BOT

30 W/m

0,7

120

+140 °C

230

0320222

ELP/Si F 40 BOT

40 W/m

0,6

100

+120 °C

230

0320322

ELP/Si F 40 BOT

40 W/m

1,0

100

+120 °C

400

Kablarna får inte vare sig korsas eller komma i kontakt med varandra.
Använd kretsbrytare FI 30 som skydd. Efterlev standarderna IEC 62395-2, EN 60519-10. 

För lämpliga anslutnings- och terminalsatser, se vår omfattande tillbehörskatalog.

Värmekablar med konstant wattal upp till nominell spänning på 120 V eller 400 V kan fås på begäran. Bussledning med 2x2 mm² tvärsnitt på begäran.
*baserat på 80 % belastning 16 A och 10 % spänningsfall.

PDF-version