Parallellresistiv kabel - självbegränsande

 • Parallellresistiv kabel - självbegränsande

Självbegränsande kablar som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen.

Den självreglerande värmekabeln består av två parallella ledare ingjutna i ett halvledarmaterial som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen. När temperaturen ändras, förändras egenskaperna för materialet.

Vid temperaturhöjning sjunker effekten och omvänt när den kyls, det vill säga effekten ökar. Detta sker inom ett givet temperaturspann för respektive kabel.

Effekten avtar alltså med stigande temperatur vilket möjliggör korsläggning, förhindrar överhettning och möjliggör användning i brand- och explosionsfarliga utrymmen. 


Egenskaper: 

 • Självreglerande med anpassningsbar effekt
 • Kan användas inom flera olika temperaturområden
 • Behovsstyrd effektgradering
 • Hög kemisk beständighet
 • Krävs ingen temperaturbegränsning (viktig fördel vid användning inom Ex-områden)
 • Enkel att dra och installera
 • Kan kapas till önskad längd från rullen
 • Anslutning med instickskopplingar
   

Användningsområden:

Värmekabeln ELSR (självreglerande) kan användas för frostskydd och för att upprätthålla konstanta temperaturer på behållare, rör, ventiler osv. Värmekabeln, med undantag av anslutningarna, tål nedsänkning i vätska. Om kabeln ska användas i en aggressiv miljö (kemisk eller petrokemisk industri) belägger vi värmekabeln med ett kemiskt beständigt ytterhölje (fluorpolymer), alternativet ”BOT”. 


Funktion: 

Självreglerande värmekablar består av två parallella bussledningar ingjutna i plastvärmeelement och dopade med omgivande kolpartiklar. Om temperaturen ökar vid drift expanderar plasten på grund av molekylexpansion och avståndet mellan kolpartiklarna ökar. Motståndet ökar och effekten minskar. Vid nedkylning sker det omvända och effekten ökar.

Denna fysiska egenskap att inte överstiga de specificerade temperaturerna underlättar också korsdragningen av självreglerande kablar och gör det möjligt att klara sig utan någon enhet för frånslagning vid en given temperatur.