• ELSR-Ramp

Värmekabel för uppvärmning av betong, ramper och öppna ytor

Den här värmekabeln är framtagen för enkel och säker installation av värmare för öppna ytor. Olyckor på grund av frost och snö förhindras över hela det uppvärmda området. För att säkerställa en hög mekanisk belastbarhet har eltherm-teknikerna gjort den här värmekabeln extra robust. Lämpar sig för installation i sand/cement-blandningar.

Fördelar:

• Mycket robust
• Passar för de allra svåraste installationsförhållandena
• Flexibel montering
• Radiellt och längsgående vattentät, ytterhöljet är injekterat med en stark skyddsflätning

Användningsområden:

• Infarter och utfarter till parkeringshus
• Helikopterlandningsplatser 
• Betongramper
• Trapport och gångvägar

Teknisk fakta

Ytterhölje

TPE

Ledare

förnicklad koppar

Maximal exponeringstemp. (strömmen bortkopplad)

+100 °C

Maximal exponeringstemp. (strömmen frånkopplad)

+80 °C

Nominell spänning

230 V

Böjradie, minimum

50 mm

Installationstemperatur, min.

-20 °C

Nominell effekt

cirka 50 W/m vid 10 °C (110 W/m i betong vid 5 °C)

Mått ung.17,2 mm x 9,5 mm

17,2 mm x 9,5 mm

Vikt ung. (g/m)

253

Artikelförteckning

Art.nr.

Typ

Påslagningstemperatur

Nominellt brytpunktsvärde (A)

Värmekretslängd (m) för

ELSR-RAMP

B02RAMP0

ELSR-RAMP

-10 °C

10

18

16

28

20

36

25

45

32

55

 

Elskydd

Maximal värmekretslängd
• I enlighet med lokala standarder och föreskrifter.
•  Ta hänsyn till ledarens storlek och högsta tillåtna spänningsfall.
• Ett högre spänningsfall kan inträffa när uppvärmningen inleds.

Anslutningseffekt
• För att bestämma anslutningseffekten måste man ta hänsyn till den inkopplade säkringens nominella strömstyrka respektive strömvärdet vid systemstartstemperaturen (t.ex. 32 A för 55 m ELSR-Ramp (-10°C).
• Det krävs en jordfelsbrytare på 30 mA, max. 500 m värmekabel per jordfelsbrytare.

Kommentar
• För användning av standardkontrollskåp får den maximala värmekretslängden på 55 m vid 32 A per värmekrets inte överskridas.

Tillbehör
 • EL-ECRA

  Art.nr. 
  09112RA
 • ELVB-SRV-Ramp

  Anslutningssats ELSR-Ramp för reparation och anslutning till slangen
  Art.nr.
  0911124
PDF-version