• Kapslad givare

Komplettera med denna artikel om EB-Therm 800 ska användas som rumstermostat eller i Max/Min-läge för takanläggningar.

Artikelförteckning
Artikelnr Benämning Mått

8581622

Kapslad givare IP20/ IP54 82x88x25 mm
Testvärden för NTC-givare
10 °C 18,0 kΩ
15 °C 14,7 kΩ
20 °C 12,1 kΩ
25 °C 10,0 kΩ
30 °C 8,3 kΩ

 

PDF-version