Energieffektiv komfortgolvvärme

Komfortgolvvärmens främsta uppgift är att hålla golven, i synnerhet klinkergolv, behagliga att gå på och inte upplevas som kalla. Den har även en upptorkande effekt och används som komplement till andra primära värmekällor.

Cableflex 6 i badrum för komfortgolvvärme

Hur kan vi kombinera komfort och energikrav?

Kunderna vill ha den höga och goda komforten av golvvärme. Men i takt med ökade energikrav blir det allt svårare att få komfortgolvvärme att rymmas inom ramen för tillåten energianvändning vid nybyggnation. ​

Ebeco har deltagit i oberoende studier i samarbete med några av Sveriges största aktörer, till exempel Skanska, HSB och Peab och med finansiering av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, för att just ta fram riktlinjer för komfortgolvvärme.

Våra rekommendationer har vi baserat på resultaten av dessa oberoende studier. Läs mer här:

I den här guiden går vi igenom vad Ebeco rekommenderar gällande komfortgolvvärme. 

Komfortgolvvärme SBUF graf

Stad 1-4, kWh/snittlägenhet, år

 

Lägst förbrukning i SBUF:s studie

I studien valdes nyproducerade lägenhetshus ut i fyra städer där det installerades golvvärme och termostater av olika lösningar och varumärken. I ett av dessa användes Ebecos termostat EB-Therm 500 tillsammans med våra övriga rekommendationer, se nedan. Resultaten visade att det var just denna lösning (stapel 4) som hade lägst energiförbrukning under ett års användande, endast 33 % jämfört med den lösning som förbrukade mest. I dessa lägenheter installerades golvvärme med lägre effekt, man tillämpade temperaturbegränsning för styrningen, termostaten som användes var lättförståelig och användarvänlig genom exempelvis att tydligt både visa önskad samt uppmätt temperatur. 

Skillnaderna mot det lägenhetshus som fick högst energiförbrukning (stapel 1), som för övrigt motsvarar BBR:s schablontal om 1000 kWh per lägenhet och år, märks genom att golvvärmen installerades med en högre effekt och lägenhetsinnehavaren själv kunde justera temperaturen utan begränsning. 

Badrum med tvålar och handfat

Rekommendationer för komfortgolvvärme

För att skapa en så effektiv uppvärmning som möjligt rekommenderar vi följande:

 1. Begränsa den uppvärmda ytan. Installera inte i perifera ytor, under tvättmaskin eller liknande utan bara i vistelsezoner.
 2. Begränsa effekten. Med en installerad effekt på 60 W/m² ges en uppvärmd temperatur om maximalt 26 °C på golvytan.
 3. Inkludera maxbegränsning, (hårdvarulåst). Genom att begränsa inställningen i termostaten till 25 °C, i golvet, så motverkas förväntan till högre temperaturer.
 4. Använd en tydlig digital termostat. Med en användarvänlig termostat som är Ecodesign-kompatibel vilken visar är- och börvärde, förbrukning och veckoprogram.
Energy Saver logotyp

Minskad energiförbrukning

Enligt Miljöbyggnad version 4.0 anges för bostäder:

”För elektrisk golvvärme i våtrum accepteras schablonpåslag på 5 kWh/ m² Atemp / år i verifieringsskedet om uppmätta värden saknas.”

Med Ebecos rekommendationer för komfortgolvvärme samt väl utförda och injusterade primära ventilation- och värmesystem är enligt studien snittförbrukningen ca 125 kWh per m² installerad golvyta och år.

Det vill säga att exempelvis en lägenhet med 100 m² Atemp bör eftersträva att ha komfortgolvvärme installerad på golvyta om max 4 m² för att förväntas förbruka 500 kWh / år.

  wM-Bus i sprängskiss med termostaten EB-Therm 500

  Energiuppföljning

  Boverkets byggregler är tydliga vad gäller energiförbrukning i nybyggnation av flerbostadshus och lokaler: 20 % av installerad komfortgolvvärme skall mätas. Vidare rekommenderar Sveby att 100 % av installationerna skall mätas för uppföljning och verifiering.

  Med hjälp av EB-Connect wM-Bus görs mätningen på ett kostnadseffektivt och lättillgängligt sätt. Via vår gratistjänst Garantera görs den samlade dokumentationen av adresseringar tillgänglig.  

  Läs mer om EB-Connect wM-Bus

  Komponenter för komfortgolvvärme

  Produkt
  Cableflex 6, 11, 20

  Cableflex

  Serieresistiv värmekabel

  • Golvvärme för alla typer av underlag och golv
  • Golvvärme för både våtrum och torra utrymmen
  • Förläggs i avjämningsmassa alternativt gjuts in i betong
  • Kabel
   Kabel
  • 50-160 W/m²
   50-160 W/m²
  • W/m
   6, 11, 20 W/m
  Cableflex
  Produkt
  Thermoflex matta

  Thermoflex

  Serieresistiv värmekabel på självhäftande matta

  • Golvvärme för klinker-, naturstensgolv och plastmatta
  • Golvvärme för både våtrum och torra utrymmen
  • Förläggs i avjämningsmassa
  • Nät
   Nät
  • Flera effekter
   Flera effekter
  Thermoflex
  Produkt
  EB Therm 500
  WiFi Ready & Energy Saver

  EB-Therm 500

  Golvvärmetermostat med golv- och rumsgivare

  • Hemmiljö
  • Offentlig miljö, lämplig för hotell
  • Mindre snösmältningsanläggningar
  • Färgdisplay
   Färgdisplay
  • Energiprogram
   Energiprogram
  • Touch
   Touch
  EB-Therm 500
  Produkt
  wM-Bus-modul
  Wireless M-Bus

  EB-Connect wM-Bus

  Trådlös M-Bus-modul

  • Fjärravläsning för energiuppföljning
  EB-Connect wM-Bus

  Relaterade guider