Golvvärme för hotellbadrum

När en gäst checkar in på hotell förväntas en hög komfort i rummet där ett behagligt badrumsgolv är en del av upplevelsen. Samtidigt vill den som driver hotellet optimera energiförbrukningen med en bra värmestyrning för att hålla nere konstnaderna. Ebeco erbjuder lösningar som kraftigt reducerar elkostnaderna för hotellet. En effektivare styrning gör det enklare att kontrollera och minska energianvändningen, samtidigt som de säkerställer att gästernas komfort bibehålls.

Hotellrum med golvvärme

Vi rekommenderar att installera komfortgolvvärme i hotellbadrum för att hålla nere elförbrukningen, men samtidigt bibehålla komforten. I Ebecos termostater EB-Therm 500 och EB-Therm 800 finns en funktion som vi kallar hotellprogrammet, vilket innebär en optimal styrning via en extern kortläsare alternativt KNX aktor styrd via bokningssystemet.

Komfortgolvvärme

Komfortgolvvärme syftar till att hålla golven behagliga att gå på, det vill säga att de inte upplevs kalla. Komfortgolvvärmen ger även en upptorkande effekt och används som komplement till andra primära värmekällor. Funktionen komfortvärme begränsar den för användaren maximala inställbara temperaturområdet och används med fördel i lågeffektslösningar, som passar utmärkt för hotellbadrum.

Hotellprogrammet optimerar styrningen

Hotellprogrammet gör att värmen kan styras via fjärrstyrningsingången med exempelvis en extern kortläsare, KNX aktor styrd via bokningssystemet eller liknande.

Termostaterna EB-Therm 500 som placeras i badrummet alternativt EB-Therm 800 som monteras dolt i el-centralen, har denna inbyggda funktion och de har även en integrerad tidreläfunktion med eftergångstid för upptorkning. Temperaturinställningarna växlar automatiskt när hotellgästen kommer eller lämnar badrummet och eftergångstiden är fullt justerbar. Detta gör det enkelt att bestämma hur länge värmen ska vara igång för upptorkning efter det att gästen har lämnat badrummet. På EB-Therm 500 kan gästen kan endast justera golvvärmen till max 23 °C. Övriga funktioner är låsta.

Tack vare att golvvärmen endast aktiveras när gästen är i rummet kan förbrukningen styras effektivt och energiåtgången kraftigt minskas.  

Thermoflex, EB-Therm 500, EB-Therm 800

Energieffektiva lösningar

Vi rekommenderar Thermoflex med en effekt på 60 W/m². Denna komfortgolvvärmelösning är enkel och kostnadseffektiv att installera i och med att värmekabeln är förmonterad på en självhäftande matta. 

Tillsammans med antingen termostaten EB-Therm 500 eller EB-Therm 800 får ni en energieffektiv lösning med hotellprogram och möjlighet att styra via extern signal, ex. kortläsare.