Guider

Så kan elektrisk golvvärme bidra till att minska koldioxidutsläppen

Elektricitet kommer att bli allt viktigare i takt med att Europa går mot klimatneutralitet år 2050. Samtidigt förväntas efterfrågan på el att växa med 30 % till år 2030 och nå 50 % år 2050. Dessa siffror slår EUHA fast – organisationen som förenar tillverkare av elektrisk golvvärme över hela Europa. Ebeco är en aktör i denna allians och är delaktig i deras arbete. Läs mer nedan!

Modernt kök

EU-kommissionen siktar på att 84 % av efterfrågan på el år 2050 ska komma från förnybara energikällor, vilket avsevärt kommer att minska CO2-utsläppen. Det är här som elektrisk golvvärme får en viktig roll: med kommissionens mål att 40 % av uppvärmningen av bostäder ska komma från el till år 2030, öka till minst 50 % och upp till 70 % år 2050.

Elektrisk golvvärme kommer också att bli billigare för konsumenterna än traditionell gas-, flytande och fastbränsleteknik. För att öka energieffektiviteten i byggnader används isolering samt ökning av produktionen av självförsörjande el. Detta gör att flera elbaserade rumsuppvärmningstekniker kommer att stödja denna övergång, inklusive elektrisk golvvärme. Ny forskning med studier och LCC-beräkningar visar att elektrisk golvvärme i kombination med solenergisystem är en kostnadseffektiv uppvärmningslösning när det gäller högisolerade bostadshus.

Ny data visar också att det inom EU varje år byggs 1,2 miljoner nya bostäder som är lämpade för elektrisk golvvärme. Mellan 2016 och 2019 skulle det ha uppgått till 5,4 miljoner bostäder.

Elektrisk golvvärme kan spela en viktig roll för att hjälpa Europa att minska utsläppen, öka energieffektiviteten i byggnader och i slutändan göra det möjligt för Europa att uppfylla sina ambitiösa klimatmål.

För att förverkliga denna vision behövs ambitiösa mål för förnybar energi. Det behövs också en lägre primärenergifaktor för att säkerställa att villkoren för offentlig finansiering för eftermontering av värme är teknikneutrala mellan elvärmelösningar och främjar småskalig förnybar energiproduktion på plats.

EUHA vill få Europa att nyttja möjligheterna kring hållbar elvärme. Och Ebeco håller med.

 

Källa: EUHA-Alliance

EUHA logo

Om EUHA-Alliance

Electric Underfloor Heating Alliance – EUHA – förenar tillverkare för att främja produktsektorns intressen inom en ny elektrifierad infrastruktur för smarta elnät. Gruppen främjar införandet av elektriska golvvärmesystem med högre effektivitet, som tillhandahåller primär men främst sekundär komfortvärme i byggnader med lågt energibehov.

euha-alliance.eu