Guider

Vad är elektrisk golvvärme?

Hur fungerar egentligen elektrisk golvvärme? När passar det och hur säkert är det? Här listar vi några saker som är viktiga att tänka på när du skall välja golvvärmeanläggning till just ditt hem.

Tjej sitter på golvet vid soffan

Så funkar det

Ebecos golvvärme bygger på direktverkande el via värmekabel som normalt täcker hela den fria golvytan. Ovanpå golvvärmeslingorna spacklas ett tunt lager för att få en jämn yta och på den läggs golvet. I vissa fall gjuts värmekabeln in i betong. För ett energieffektivt system läggs alltid en isolerskiva under värmekabeln. Temperaturen styrs rumsvis med en termostat som sitter på väggen.

Ett elektriskt golvvärmesystem är ett fullvärmesystem. Inga kompletterande värmekällor behövs i rum där det installeras. Elektrisk golvvärme lämpar sig extra bra vid renovering och tillbyggnad, så kallade ROT-arbeten. Det är en relativt snabb och billig installation jämfört med många andra värmesystem som kräver större ingrepp.

Att välja el- eller vattenburen golvvärme

Ebecos golvvärmesystem bygger alltså på direktverkande elburen värme, men det finns även vattenburen golvvärme. En vanlig fråga är vilket system man ska välja: ett med elektrisk värmekabel eller vattenburet med rör? Det beror såklart på förutsättningar för just ditt hem och vilka krav du har på golvvärmeanläggningen. Tänk på detta innan du tar ställning till vilket som passar dig bäst.

Låg bygghöjd

Om du har krav på låg bygghöjd är elektrisk golvvärme ett bra alternativ. Jämfört med vattenburen golvvärme är bygghöjden ofta låg, vilket är en stor fördel när du renoverar. Vår golvvärmekabel har bara 4 mm bygghöjd och folien 3,5-6,5 mm, med isolering.

Sköna golv året runt

Elektrisk golvvärme är ett perfekt alternativ när man vill ha ett flexibelt värmesystem. Andra värmesystem stängs ofta av under årets varma period. Det innebär till exempel att klinkergolv i badrum och andra utrymmen kommer att vara kalla under sommarmånaderna.

Med elektrisk golvvärme kan du välja vilka ytor som ska hållas varma och torra året om. Det går även att komplettera med elektrisk golvvärme ovanpå ett vattenburet golvvärmesystem i rum som badrum eller hall. Då kan du enkelt byta till elvärme under sommarmånaderna.

Driftsäkerhet

Ebecos kablar har efter mer än 40 års erfarenhet på marknaden en robust konstruktion som gör dem mycket hållbara. Skulle värmekabeln mot all förmodan gå sönder finns mycket bra utrustning för att spåra felet. Man kan hitta det ovanför golvbeläggningen och bara bryta upp enstaka klinkerplattor för att reparera kabeln.

Och det enda som kan hända om systemet skulle gå sönder är att det inte blir varmt. Ingen risk för vattenläckor eller andra skador på fastigheten. Och det är viktigt för oss att du känner dig helt trygg med golvvärmen från Ebeco. Därför lämnar vi 12 års grundgaranti med möjlighet att förlänga till 25 år.

Vad kostar elektrisk golvvärme?

Investeringskostnaden för elektrisk golvvärme är förhållandevis låg jämfört med vattenburna system. Det finns många olika varianter av vattenburna system och driftskostnaden varierar mycket mellan dessa. Vissa system har låg driftskostnad, men tar lång tid att få lönsamma efter investeringen. Speciellt gäller detta små ytor som badrum eller hall.

Exakt vad det kostar att installera elektrisk golvvärme beror naturligtvis på hur stort rummet är, vilken effekt du vill ha och vilka andra krav du har på golvvärmeanläggningen. Du får bäst svar på frågan genom att fråga din närmaste Ebeco-återförsäljare. Även installatörens arbete måste räknas in i priset.

Driftskostnad

Elburen golvvärme är en effektiv värmekälla. Verkningsgraden är hög och koldioxidutsläppet lågt. Elgolvvärme installeras ytligt, vilket ger ett snabbt system eftersom luften i rummet snabbt blir varm. Med ett snabbt system och bra styrning kan man på ett bättre sätt ta tillvara på externa värmetillskott så som solinstrålning samt annan elektrisk utrustning i hemmet.

Ett snabbt system med optimal styrning är ett energieffektivt system. Med våra Energy Saver-produkter får du ett optimalt snabbt system som bara används när det faktiskt behövs. I kombination med ett avtal om grön el får du en ren värmekälla med minimal miljöpåverkan.

Fördelar med golvvärme

Med elektrisk golvvärme får du en värmekälla som fördelar värmen effektivt. Det är varmast vid golvet och några grader svalare i huvudhöjd, precis så som vi människor mår som bäst av. 

Jämfört med radiatorer så syns inte golvvärmen och du kan möblera helt fritt utan att tänka på att du kan blockera din värmekälla. Dessutom får du en bättre inomhusmiljö då färre dammpartiklar virvlar runt, vilket är extra viktigt för dig med allergi. Torra golv utgör heller ingen grogrund för tillväxt av kvalster och andra allergiframkallande organismer.

Med golvvärme får du torra golv snabbt, vilket är praktiskt i både hallen och badrummet.

Vem får lägga elektrisk golvvärme?

Elektrisk golvvärme är en starkströmsanläggning som måste förläggas och anslutas av en auktoriserad installatör, detta enligt Elsäkerhetsverket. Som privatperson kan du göra inköpet av golvvärmen själv, medan installationen ska genomföras av installatören.

Här finns duktiga installatörer nära dig.