Layer 1
Referensprojekt

Varmhållning av rör i Projekt Stream

Inter Terminals verksamhet består av lagring och blandning av flytande olje- och energiprodukter, till exempel bensin, diesel, tjockolja och etanol. När behovet av ny tracing uppstod och rören skulle bytas vid Inter Terminals anläggning i Göteborgs hamn fick Ebeco en intressant förfrågan att sätta tänderna i.

Inter Terminals Projekt Stream

De för uppdraget aktuella rören hos Inter Terminals transporterade bränsle från lagring till kaj i Göteborgs hamn. Det man behövde ha hjälp med var uppvärmning av tre olika rör: två DN250-rör med krav på varmhållning till 30 grader och ett DN300-rör med behov av varmhållning till 60 grader. Dessa rör avslutades dessutom i EX-område, det vill säga ett område där explosions- och brandrisk föreligger, vilket följaktligen ställer krav på att använda just EX-klassade produkter.

Efter noggrann projektering blev lösningen att använda en EX-klassad serieresistiv kabel av typ ELKM-AG-L/N samt en självreglerande kabel, ELSR-N/H. Hela projektet omfattade omkring 12000 meter kabel som installerades med stor precision.

Projekteringsarbetet pågick från tidig vår till höst, där Ebeco och Inter Terminals jobbade i ett nära samarbete och skapade ett projekt utifrån Inter Terminals kravspecifikation. Vi fick användning för vår spetskompetens inom industriområdet och hittade den bästa lösningen för uppvärmningen. Tack vare en bra samverkan kunde installationerna slutföras utan hinder eller ändringar av planerade produkter. Det hela genomfördes i en tät dialog mellan Inter Terminals, Ebeco och Ahlsell.

Projektet registrerade även digitalt i vår tjänst Garantera

Samarbetspartners

Inter Terminals logo

Inter Terminals

Inter Terminals verksamhet består av lagring och blandning av flytande olje- och energiprodukter.

interterminals.com

Ahlsell logo

Ahlsell

Ahlsell är en av de ledande tekniska distributörerna i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner.

ahlsell.se