Snösmältning tak

Värme är en bra lösning på många typer av kalla problem. Till exempel snö i rännor och stuprör. Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador så som personskador. Med en värmelösning i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem.

Smarta Tak - Lösningar för snösmältning i stuprör och hängrännor

Garanti

Vi lämnar hela 10 års garanti på våra takprodukter. 

Läs mer om våra garantivillkor

10 års garanti

Snösmältningsanläggningar

En snösmältningsanläggning är ett system av värmekablar, smart styrning och tillbehör som förhindrar isbildning och gör att snö smälter. Syftet är att hålla en öppen kanal för dränering av vattnet, så att det inte fryser under sin väg ner till frostfri zon. Snösmältningsanläggningar behövs på de flesta tak.

Alla tak är olika och därför anpassar vi systemet särskilt för varje installation. Styrningen anpassas också helt efter anläggningens behov. Vi har smarta styrsystem som tar hänsyn till både temperatur och fukt. Då kopplas bara värmen in när det finns risk att is bildas. På så sätt blir snösmältningsanläggningen både energieffektiv och ekonomisk.

När vi har utvecklat våra lösningar har vi tagit särskild hänsyn till dig som installerar våra värmelösningar. Det ska vara snabbt, smidigt och säkert att installera. 

Är du fastighetsägare eller representant för en bostadsrättsförening?

Vill du ha hjälp med projektering, offert och installation av våra takprodukter? Vår support hjälper dig vidare! Eller söker du en elinstallatör som kan hjälpa till med installationen? Under Hitta installatör finns kontaktuppgifter till firmor som är vana vid våra värmelösningar. 

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening finns en skyldighet att se till att is och snö inte rasar ned från taket. Det innebär att både bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Den fastighetsägare/bostadsrättsförening som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Smarta lösningar med värmekabel i hängränna och stuprör som motverkar isbildningar

Smartclip säkerställer infästning av värmekabel T-18 i takanläggningar utan att skada ytskiktet. Du slipper att limma, vilket gör att du kan få jobbet gjort oavsett väderlek. Snabb och smidig montering och kan demonteras vid behov.

Smartclip illustration - Kupa

Smartclip F – Kabelklämma för montering av värmekabel på takfot.

Smartclip U – Kabelklämma för montering av värmekabel i utkast eller tratt.

Smartclip illustration - Takränna

Smartclip T – Kombinerad klämma för montering av värmekabel samt takgivare i övergång (kupan) mellan hängränna och stuprör.

Smartclip H – Kabelklämma för montering av värmekabel i hängränna.

Smartclip illustration - Utkastare

Smartclip U – Kabelklämma för montering av värmekabel i utkast eller tratt.

Smartlock S installation

Med anslutnings/-skarvdosa Smartlock ansluts, förgrenas och skarvas värmekabel T-18/T-18 CT snabbt och enkelt. 

Smartclip M magnetisk på hustaksanläggning

Smartclip M – Magnetisk kabelklämma för montering av värmekabel på magnetiskt underlag.

Digital dokumentering och installation

En Iphone som hålls i handen med Garantera

Digital dokumentering

Garantera

Med gratistjänsten Garantera kan du som elinstallatör enkelt dokumentera alla dina värmekabelinstallationer och skicka iväg ett digitalt garantibevis direkt till kunden. Du skapar ett projekt, loggar alla mätningar och bifogar bilder. När allt är klart skickas ett e-post med allt till din kund. Inga mer pappersformulär att hålla ordning på.

Börja använd Garantera
Guide Driftprognos

Historisk väderdata

Ebeco Driftprognos

Ebeco Driftprognos är ett simuleringsprogram för att kunna erbjuda underlag till LCC-beräkningar i projekt där Ebecos tak- och markvärmeanläggningar projekteras. Tjänsten är utvecklad för att användas mot brukare, föreskrivande led samt entreprenörer.

Läs mer om Ebeco Driftprognos

Referensprojekt

Ebeco har lång erfarenhet av att skapa lösningar med sina värmekablar för unika situationer.