En ny golvvärmekabel för komfortvärme

I takt med att det ställs hårdare krav på lägre energiförbrukning ställs det också högre krav på oss tillverkare att tillhandahålla lösningar som möjliggör golvvärme som motsvarar dessa krav. Ebeco presenterar nu Cableflex 6 – en värmekabel speciellt framtagen för komfortgolvvärme.

Cableflex 6 i badrum för komfortgolvvärme

M2-klassad golvvärmekabel

Den bästa lösningen för att få en god och jämn värmespridning i golvet är att förlägga en värmekabel med rätt effekt per löpmeter. Att öka C/C-avståndet på en värmekabel med högre effekt per löpmeter kan leda till ett sämre resultat med så kallat värmerandiga golv, vilket inte skapar samma komfortkänsla. Därför har vi på Ebeco nu tagit fram Cableflex 6 för komfortgolvvärme.  

Alla kablar i Cableflex-serien är M2-klassade, det vill säga godkända för både inspackling och ingjutning.

EB-Therm 500 på vägg i miljö

Styr med maxbegränsning & tidsstyrning

Cableflex 6 kan med fördel kombineras med EB-Therm 500. Denna termostat innehåller ett program för just komfortgolvvärme med inbyggd maxbegränsning och den möjliggör även tidsstyrning av golvvärmen. Kombinationen av dessa två funktioner blir det effektivaste sättet att spara energi på och samtidigt ha kvar komforten av ett varmt golv.

Läs mer om EB-Therm 500

Cableflex 6 montering med Cableclip 4 på nät

Snabb installation med Cable Clip

Tillbehöret Cable Clip 4 passar utmärkt även till Cableflex 6 vid förläggning på rotnät. Denna kabelklämma är en smart lösning för en snabb och smidig installation. Cable Clip fästs med ett enkelt klick på nätet och därefter monteras värmekabeln direkt i klämman. En snabb och enkel lösning som sparar både tid och knän!

Läs mer om Cable Clip 4

Badrum med tvålar och handfat

Läs om den oberoende studien: "Komfortgolvvärme – systemlösningar för förbättrad energiprestanda"

En oberoende studie som initierades av HSB och PEAB har undersökt möjligheterna att uppfylla dagens och framtidens energikrav och samtidigt installera och använda komfortgolvvärme på ett optimalt sätt. Studien genomfördes av Bengt Dahlgren AB och finansierades av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. 
Studien har mynnat ut i fyra rekommendationer för att bidra till att öka energieffektiviteten för komfortgolvvärme.

Läs mer om studien och rekommendationerna