Cable Board
Energy Saver

Cable Board

Isolerskiva

Användning

 • För golvvärme under klinkergolv
 • För våtrum med betongunderlag
 • Kan även användas till torra utrymmen med träunderlag
 • Värmeledningsförmåga
  (λ) 0,034 W/mK
 • Värmemotstånd
  (R) 0,53 m²K/W
 • Tjocklek 20 mm
  20 mm
 • Ger en energieffektiv anläggning
 • Energibesparing med upp till 45 %
 • Snabb och enkel förläggning
Cable Board är en isolerskiva av extruderad polystyrenplast, specialdesignad för Cable Kit med urfrästa spår, c/c 10 cm. Skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering minskar energiförbrukningen upp till 45 %. Hålen i skivan släpper igenom ev. fukt. Skivan är lätt och tålig och spåren gör det enkelt att förlägga kabeln med exakt rätt avstånd.

Specifikationer

Specifikation Data
Flampunkt >+380 ºC
Kontinuerlig temperatur, max. 75 ºC
Tryckhållfasthet (EN 826) 300 kPa
Löslighet Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material XPS, Extruderad polystyren
Max installerad effekt 11W/m
Smältpunkt 100 ºC
Vattenavstötande 100 %
Värmeledningsförmåga, λ 0.034 W/mK

Garanti

25 års garanti

 

 

 

 

 

 

 

 

12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera.

Våra garantivillkor