Cable Board
Energy Saver

Cable Board

Isolerskiva

Användning

 • För golvvärme under klinkergolv
 • För våtrum med betongunderlag
 • Kan även användas till torra utrymmen med träunderlag
 • Värmeledningsförmåga
  (λ) 0,034 W/mK
 • Värmemotstånd
  (R) 0,53 m²K/W
 • Tjocklek 20 mm
  20 mm
 • Ger en energieffektiv anläggning
 • Energibesparing med upp till 45 %
 • Snabb och enkel förläggning
Cable Board är en isolerskiva av extruderad polystyrenplast, specialdesignad för Cable Kit med urfrästa spår, c/c 10 cm. Skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering minskar energiförbrukningen upp till 45 %. Hålen i skivan släpper igenom ev. fukt. Skivan är lätt och tålig och spåren gör det enkelt att förlägga kabeln med exakt rätt avstånd. Komplettera med fixeringstejp.

Cable Board

Specifikationer

Specifikation Data
Flampunkt >+380 ºC
Kontinuerlig temperatur, max. 75 ºC
Tryckhållfasthet (EN 826) 300 kPa
Löslighet Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material XPS, Extruderad polystyren
Max installerad effekt 11W/m
Smältpunkt 100 ºC
Vattenavstötande 100 %
Värmeledningsförmåga, λ 0.034 W/mK

Garanti

25 års garanti

 

 

 

 

 

 

 

 

12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera.

Våra garantivillkor