Ebisol 3 mm
Ebisol
Energy Saver

Ebisol

Underlags-/isolerskiva

Användning

 • För golvvärme under trä- och laminatgolv
 • För torra utrymmen
 • Lämplig för både trä och betongunderlag
 • Värmeledningsförmåga
  (λ) 0,034 W/mK
 • (R) 0,086-0,143 m²K/W
  (R) 0,086-0,143 m²K/W
 • Tjocklek 3, 6 mm
  3, 6 mm
 • Ger en energieffektiv anläggning
 • Stegljudsdämpande
 • Ersätter traditionell golvfoam
Ebisol är en energieffektiv underlagsskiva avsedd för användning under trä- och laminatgolv. Skivan har mycket goda stegljudsdämpande egenskaper samt hög isoleringsförmåga. Ebisol är flexibel och kan läggas på de flesta underlag, är lätt att skära och anpassa till ytan.

Ebisol

Specifikationer

Specifikation Data
Flampunkt > +380 ºC
Kontinuerlig temperatur, max. 70 ºC
Tryckhållfasthet (EN 16354) 90 kPa
Stegljudsdämpning (EN 16354) ≤ 22 dB
Löslighet Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material HFPS foam
Smältpunkt 100 ºC
Vattenavstötande 100 %
Värmeledningsförmåga, λ 0.034 W/mK

Garanti

25 års garanti

 

 

 

 

 

 

 

 

12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera.

Våra garantivillkor