Quick Board
Energy Saver

Quick Board

Isolerskiva

Användning

 • Lämplig vid snösmältning mark
 • För normala trafiklaster
 • Värmeledningsförmåga
  (λ) 0,034 W/mK
 • Värmemotstånd
  (R) 0,86 m²K/W
 • Tjocklek 30 mm
  30 mm
 • Ger en energieffektiv anläggning
 • Energibesparing med upp till 50 %
 • Kompressionstålig
Quick Boardens speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering blir uppvärmningstiden upp till 50 % kortare. Eftersom du inte behöver ha igång snösmältningsanläggningen så länge betyder det sparad energi för dig och din elräkning.

Quick Board

Specifikationer

Specifikation Data
Flampunkt > +380 ºC
Kontinuerlig temperatur, max. 75 ºC
Tryckhållfasthet (EN 826) 300 kPa
Löslighet Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material Extruderad polystyren
Smältpunkt 100 ºC
Vattenavstötande 100 %
Värmeledningsförmåga, λ 0.034 W/mK

Garanti

25 års garanti

 

 

 

 

 

 

 

 

12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera.

Våra garantivillkor