Thermo Board
Energy Saver

Thermo Board

Isolerskiva

Användning

 • För golvvärme under klinkergolv
 • För våtrum med träunderlag
 • Kan även användas till betongunderlag
 • Värmeledningsförmåga
  (λ) 0,034 W/mK
 • Värmemotstånd
  (R) 0,29 m²K/W
 • Tjocklek 10 mm
  10 mm
 • Ger en energieffektiv anläggning
 • Energibesparing med upp till 35 %
 • Glasfiberförstärkt ytskikt
Thermo Board är en energieffektiv isolerskiva för golvvärme, främst avsedd för användning tillsammans med Thermoflex Kit eller i våtrum med träbjälklag. Skivan av extruderad polystyren med glasfiberförstärkt ytskikt och har hög isoleringsförmåga. Thermo Board är flexibel och kan läggas på alla underlag, är lätt att skära och anpassa till ytan och påverkas inte vid inverkan av fukt eller väta.

Specifikationer

Specifikation Data
Flampunkt > +380 ºC
Kontinuerlig temperatur, max. 75 ºC
Tryckhållfasthet (EN 826) 300 kPa
Löslighet Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material Extruderad polystyren
Smältpunkt 100 ºC
Vattenavstötande 100 %
Värmeledningsförmåga, λ 0.034 W/mK

Garanti

25 års garanti

 

 

 

 

 

 

 

 

12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera.

Våra garantivillkor