Guider

Smarta tak - värmelösning för hängrännor och stuprör

Värme är en bra lösning på många typer av kalla problem. Till exempel snö i rännor och stuprör. Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador. Med en värmelösning i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem.

Smarta Tak - Lösningar för snösmältning i stuprör och hängrännor

Smarta Tak - Snösmältningsanläggningar

En snösmältningsanläggning är ett system av värmekablar, smart styrning och tillbehör som förhindrar isbildning och gör att snö smälter. Syftet är att hålla en öppen kanal för dränering av vattnet, så att det inte fryser under sin väg ner till frostfri zon. Snösmältningsanläggningar behövs på de flesta tak.

Alla tak är olika och därför anpassar vi systemet särskilt för varje installation. Styrningen anpassas också helt efter anläggningens behov. Vi har smarta styrsystem som tar hänsyn till både temperatur och fukt. Då kopplas bara värmen in när det finns risk att is bildas. På så sätt blir snösmältningsanläggningen både energieffektiv och ekonomisk.

När vi har utvecklat Smarta Tak har vi tagit särskild hänsyn till dig som installerar våra värmelösningar. Det ska vara snabbt, smidigt och säkert att installera Smarta Tak.

Är du fastighetsägare eller representant för en bostadsrättsförening?

Vill du ha hjälp med projektering, offert och installation av Smarta tak? Vår support hjälper dig vidare! Eller söker du en elinstallatör som kan hjälpa till med installationen? Under Hitta installatör finns kontaktuppgifter till firmor som är vana vid våra värmelösningar. 

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening finns en skyldighet att se till att is och snö inte rasar ned från taket. Det innebär att både bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Den fastighetsägare/bostadsrättsförening som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Komponenter i Smarta Tak-systemet

De självreglerande egenskaperna för värmekabeln T-18 gör den enkel att förlägga och installera.
Kabeln förläggs enkel väg och fästs med Smartclip eller limmas i rännan. T-18 levereras på löpmeter och är metermärkt för att underlätta framräkningen av dellängder. Vid papp- och asfalttak skall T-18 CT användas. T-18 och T-18 CT är PVC-fria och godkända enligt RoHS, vilket betyder att de inte innehåller miljöfarliga ämnen. Det inbyggda UV-skyddet gör dem tålig mot sol.

En kapacitiv fuktgivare som används för att styra takanläggningen mer energieffektivt. Den aktiveras endast när det behövs och med det minimeras driftstiden och du sparar energi. Fuktgivaren används som ett tillbehör till termostaten EB-Therm 800.

Smartlock gör installationen både enkel och snabb. Den skarvar och förgrenar värmekabeln T-18, både värme- till värmekabel (Smartlock S) och värme- till anslutningskabel (Smartlock P).

Smartclip gör monteringen av värmekabeln snabb och smidig. Du slipper att limma och kan arbeta oavsett väderlek. Kabeln flyttas lätt vid rengöring av rännan och kan snabbt demonteras vid behov. Finns för takfot (Smartclip F), för ränna (Smartclip H), för utkast (Smartclip U) och Smartclip T för omvikningskupa/övergång mellan hängränna och stuprör.

EB-Therm 800 är en unik DIN-monterad termostat som låter dig välja mellan fyra olika driftslägen; Max/Min; Värme; Kyla och Industri. Vi har tagit fram termostaten med fullt fokus på dig som användare, något du kommer märka på enkelheten i allt från installation till menynavigering och inställningar, som givetvis finns på svenska.

Vi har kompletta apparatskåp innehållande styrning, säkringar, jordfelsbrytare och en huvudbrytare – allt som behövs för ett smart, ekonomiskt och säkert snösmältningssystem. Kontakta Ebeco för att få hjälp med bästa lösningen.