Smarta Tak

  • Smarta Tak

Värme är en bra lösning på många typer av kalla problem. Till exempel snö i rännor och stuprör. Snön blir till is och orsakar frostsprängningar i fastigheten. Eller bildar istappar som kan lossna och orsaka betydligt värre skador. Med en värmelösning i rännor och stuprör smälter snön bort innan den ställer till problem.

En snösmältningsanläggning är ett system av värmekablar, smart styrning och tillbehör, som förhindrar isbildning och gör att snö smälter. Syftet är att hålla en öppen kanal för dränering av vattnet, så att det inte fryser under sin väg ner till frostfri zon. Snösmältningsanläggningar behövs på de flesta tak.

Alla tak är olika, och därför anpassar vi systemet särskilt för varje installation. Styrningen anpassas också helt efter anläggningens behov. Vi har smarta styrsystem som tar hänsyn till både temperatur och fukt. Då kopplas bara värmen in när det finns risk att is bildas. På så sätt blir snösmältningsanläggningen både energieffektiv och ekonomisk.

När vi har produktutvecklat Smarta Tak har vi tagit särskild hänsyn till dig som installerar våra värmelösningar. Det ska vara snabbt, smidigt och säkert att installera Smarta Tak.


Är du fastighetsägare eller representant för en bostadsrättsförening?

Smarta Tak kan enkelt installeras av den elinstallatör ni vanligtvis samarbetar med. Annars kan du kontakta någon av de duktiga installatörsfirmor som jobbar med att installera våra värmelösningar. Du hittar din närmaste i vårt återförsäljarregister. Då får du hjälp med projektering, offert och installation.

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening är du skyldig att se till att is och snö inte rasar ned från tak. Det innebär att både bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Den fastighetsägare/ bostadsrättsförening som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.