• Quick Board

Quick Board är en unik isolerskiva för Ebecos snösmältningsanläggningar. Kombinationen ger en energieffektiv och snabb snösmältning.

Halvera uppvärmningstiden!

Quick Boardens speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering blir uppvärmningstiden upp till 50 % kortare. Eftersom du inte behöver ha igång snösmältningsanläggningen så länge betyder det sparad energi för dig och din elräkning.

 

Inga speciella föreberedelser krävs

Du förbereder underlaget på samma sätt som för en normal ytbeläggning, utan snösmältningsanläggning. Du behöver alltså bara följa vanliga rekommedationer från din markstenshandlare. Det enda du behöver tänka på är att gräva ur 7 cm extra, det är den totala höjden för snösmältningsanläggningen inkl Quick Board. Mellan isoleringen och värmekabeln/mattan ska det finnas ett minst 2 cm tjockt sandlager. Extruderad polystyrencellplast gör Quick Board lätt, tålig och okänslig för vattenpåverkan.

Dimensionering

Quick Board är dimensionerad för användning vid normala trafiklaster i hemmiljö och liknande. Om du har behov av en applikation för miljöer med regelbunden tung trafik, kontakta oss gärna för projektering.

Teknisk fakta
Material Extruderad polystyren
Värmeledningsförmåga 0,035 W/mK
Kontinuerlig tryckhållfasthet 14 ton/m²
Smältpunkt > +100 °C
Flampunkt > +380 °C
Max kontinuerlig temperatur +75 °C
Vattenavstötande 100 %
Löslighet Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel.
Miljö Freonfri. Innehåller inga bromerade flamskyddsmedel.
Mått 600 x 1200 x 30 mm / 0,72 m² per platta
Godkännande CE
Artikelförteckning
Artikelnr Längd Bredd Tjocklek Yta/skiva Skivor/frp Yta/frp
8960150 1200 mm 600 mm 30 mm 0,72 m² 4 st 2,88 m²
PDF-version