Vi tillämpar ALEM 09 under förutsättning att särskild överenskommelse träffas samt med följande tillägg:

  • ALEM 09 reklamationsblankett skall skriftligen användas vid reklamation. Denna ligger till grund för att inhämta ett reklamationsnummer från Ebeco. I entreprenader måste besiktning ske av objektet i monterad miljö innan beslut fattas om reklamation. Dokumentation om upphandling, inköpsbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av kunden.
  • Montering, installation, kontroller och underhåll skall göras enligt leverantörens anvisningar samt enligt Svensk standard.
  • Kunden gör samtliga reklamationer tillsammans med Ebeco, samarbete måste ske i samtliga fall. Vi har rätt att neka reklamation om beslut fattats utan vårt godkännande.
  • Komplettering till § 23 Alem 09 - Returer. Specialanpassade produkter återköps inte. Återköp görs av produkter i oskadad förpackning med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har Ebeco rätt till större returavdrag.
  • Kunden ansvarar för att all information delegeras i sin organisation så att ovan beskrivna tillägg samt övrigt i ALEM 09 efterföljs.

För kontakt med Ebeco gällande ALEM 09 alt. reklamation:

Mejla ALEM 09 - reklamationsblankett till: info [at] ebeco [dot] se eller faxa in den på tel: 031-707 75 60

Fullständiga Villkor ALEM 09

Reklamationsblankett ALEM 09