• Smartclip U
  • Smartclip U
  • Smartclip U

Smartclip är en serie kabelklämmor som gör monteringen av värmekabeln T-18 enkelt och smidig. Smartclip U är anpassad för stuprörets utkast.

Smartclip U säkerställer infästning av värmekabel i stuprörets utkast utan att skada ytskiktet. Kabeln monteras i klämman och skruvas därefter fast i utkastet. Kan demonteras vid behov.

Artikelförteckning
Artikelnr Benämning
8960976 Smartclip U svart, 2 st
PDF-version