Värmemattor

  • Värmemattor
  • Värmemattor

Ebecos värmemattor används för att snabbt och enkelt göra upptinings- och värmearbeten inom en mängd olika områden. De är båda utvecklade för att klara av de hårdaste krav och miljöer. Eftersom de är försedda med stickpropp är de enkla att ansluta samt lätta och flexibla att flytta. 

Ebecos värmemattor är utvecklade för två olika användningsområden, tjältiningsmattan är framtagen för tjältining och varmhållning, och Multimat bidrar till komfort och säkerhet för den som arbetar utomhus. Användningsområdena är många och nästan bara fantasin kan sätta gränser för när man kan behöva använda dessa värmemattor.

De vanligaste användningsområdena för tjältiningsmattan är vid upptining av mark, sand, vattenledningar, avloppsrör, foder i silos eller ensilagebalar. Varmhållning av el- och telefonledningar, maskiner samt vid murningsarbeten. Det finns även en speciellt framtagen matta för brunnsborrning med ett hål i mitten avsedd för foderröret.

Multimat är en robust värmematta avsedd för uppvärming av arbetsytor under vinterhalvåret. Den tåliga gummiytan ger både fäste och värme vilket gör den idelisk att arbeta på under vintern. Den smälter snö och gör arbete utomhus i minusgrader behagligt.