Tillämplighet

Generellt gäller allmänna leveransbestämmelser NL 09 med nedan tillägg samt specifika garantivillkor för vissa produktkategorier.

Leveransvillkor

Alla leveranskostnader avser priset fritt fraktföraren (FCA Ebeco, Incoterms 2010) om inget annat anges. Beställda varor levereras normalt dagen efter order om inte andra speciella överenskommelser slutits. Order levereras i emballerat paket eller pall via speditör. Om transport sker via Ebecos speditör debiteras kunden enligt gällande taxa. Ev. transportskador skall registreras på fraktsedel vid mottagande för att vara giltiga. Dessa villkor gäller för leverans inom Sverige.

Priser

Inga priser anges på webbplatsen eller i kataloger, separat aktuell prislista gäller. De priser som anges avser alltid priset exklusive moms, 25 %. Ebeco reserverar sig för ev. prishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Prisjusteringar kan ske utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor

Kredittid normalt 30 dagar netto om inte annat överenskommits. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att vara gällande. Sedvanlig kreditprövning görs.

Retur

Köp av vara får hävas. Återköp görs om varan returneras i oskadat skick i originalförpackningen med ett returavdrag på 20 %. Om varan inte är i fullgott skick har Ebeco rätt till större returavdrag. Specialanpassade eller förändrade produkter återköps inte. Retur mot efterkrav godkänns ej. Alla produktreturer måste i förväg godkännas av Ebeco. Kontakta Ebeco, 031- 707 75 50 alt. info@ebeco.se för vidare info vid retur.

Produktförändring

Ebeco förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. Aktuella produktspecifikationer finns, utöver det som nämns, på ebeco.se, i katalog, på produktblad samt i installationsanvisningar.

Garanti

För produkter är garantitiden normalt 2 år, om inte annat anges.

Ansvar

Ebeco ansvarar ej för någon typ av följdkostnader som kan uppstå på grund av felaktig produkt eller felaktigt följda montageanvisningar t ex: produktionsbortfall, utebliven ersättning eller annan indirekt skada för köpare eller vara som överlåtits till tredje part. Detta gäller även för skada på produkt framställda av köpare eller tredje part.

ALEM 09

Sedan januari 2010 följer Ebeco som många andra branschföretag de allmänna leveransbestämmelser som beskrivs i ALEM 09 för produkter sålda omfattande entreprenader. Villkorsdokumentet är utarbetat av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO samt Sveriges Elgrossister, SEG. Mer information hittar du under sidan ALEM 09.

För övriga frågor samt kontakt, ring kundsupport: 031-707 75 50