Tillämplighet

Generellt gäller allmänna leveransbestämmelser NL 17 samt specifika garantivillkor för vissa produktkategorier.

ALEM 09

Ebeco följer de allmänna leveransbestämmelser som beskrivs i ALEM 09 för produkter sålda omfattande entreprenader. Villkorsdokumentet är utarbetat av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO samt Sveriges Elgrossister, SEG.

Vi tillämpar ALEM 09 under förutsättning att särskild överenskommelse träffas samt med följande tillägg:

  • ALEM 09 reklamationsblankett skall skriftligen användas vid reklamation. Denna ligger till grund för att inhämta ett reklamationsnummer från Ebeco. Dokumentation om upphandling, inköpsbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av kunden.
  • Montering, installation, kontroller och underhåll skall göras enligt leverantörens anvisningar samt enligt Svensk standard.
  • Kunden gör samtliga reklamationer tillsammans med Ebeco, samarbete måste ske i samtliga fall. Vi har rätt att neka reklamation om beslut fattats utan vårt godkännande.

Ladda ner:

För kontakt med Ebeco gällande ALEM 09 alt. reklamation: Mejla reklamationsblanketten till: info@ebeco.se

För övriga frågor samt kontakt, ring kundsupport: 031- 707 75 50

Mer information kring ALEM 09 från SEG.