Guider

Konsulttexter

Här hittar du som konsult förslag som du kan använda i dina förfrågningsunderlag.

Ebeco ritningar

63.H Elvärmesystem

Elvärmesystem – Värmekabel för hängrännor och stuprör

Hängrännor och stuprör samt eventuella ränndalar förses med komplett värmekabelanläggning enligt Ebeco Smarta Tak eller likvärdig, enligt ritning.

Självreglerande värmekabel T-18 (alt. T-18 CT för papp- och asfalttak). Anslutningar och skarvar utförs med Smartlock P / Smartlock S. Kabel fästs i rännor och takfot med Smartclip F / Smartclip H för en limfri infästning. Övriga tillbehör samt montering enligt leverantörens anvisningar.

Styrning

Apparatskåp försedd med säkringar och jordfelsbrytare samt termostat EB-Therm 800 med styrning via temp- och fuktgivare. Potentialfri larmkontakt (summalarm) för utlöst jordfelsbrytare, tillslagsfördröjt tidrelä (6 slingor och uppåt) samt givarfel.

Anläggningen skall programmeras till max/min (+2 / -10 grader) med fuktfunktion och sedan eventuellt justeras efter behov.

Elvärmesystem – Värmekabel för markvärme

Värmekabelanläggning för snö/issmältning på mark ska finnas, enligt ritning. Värmekabel ska vara Ebeco Multiflex 27, eller likvärdig.

Övriga tillbehör samt montering enligt leverantörens anvisningar.

Styrning

Apparatskåp försedd med säkringar och jordfelsbrytare samt termostat EB-Therm 800 med styrning via temp- och fuktgivare. Potentialfri larmkontakt (summalarm) för utlöst jordfelsbrytare, tillslagsfördröjt tidrelä (6 slingor och uppåt) samt givarfel.

Anläggningen skall programmeras till max/min (+2 / -10 grader) med fuktfunktion och sedan eventuellt justeras efter behov.

Elvärmesystem – Värmekabel för golvvärme

Serieresistiv golvvärmekabel för inspackling, typ Ebeco Cable Kit eller likvärdig. Golvvärme ska styras av termostat med golvgivare, typ Ebeco EB-Therm 205 eller EB-Therm 500 med möjlighet till energisparprogram.

För att begränsa påverkan från eventuellt betongbjälklags termiska massa installeras under golvvärmen en isolerskiva 20 mm, typ Ebeco Cable Board med urfrästa spår om c/c 10 cm.

Installationer skall dokumenteras enligt tillverkarens anvisningar och utföras i Garantera-appen för att erhålla 25 års garanti. Garantibevis med tillhörande testprotokoll vidarebefordras till samordnande part.

Elvärmesystem – Värmekabel komfortgolvvärme lägenheter

Komfortgolvvärmens främsta uppgift är att hålla golven (klinkers) behagliga att gå på och inte upplevas som kalla. Den har även en upptorkande effekt och används som komplement till andra primära värmekällor. Riktvärdet är att hålla 25 °C på golvytan.

Bad/WC/hall ska förses med serieresistiv golvvärmematta typ Ebeco Thermoflex 60 alternativt golvvärmekabel typ Ebeco Cableflex 6 eller likvärdig, för inspackling. Installerad effekt skall vara 60 W/m², vilket ger en maxtemperatur om 25–26 °C på golvytan. Golvvärmen ska styras av termostat med golvgivare, typ Ebeco EB-Therm 500 med program komfortvärme aktiverat. Programmet innehåller förinställd temperatur & tidstyrning (justerbar) samt max. begränsning på inställbar temperatur (justerbar). Maxbegränsning på inställbar temperatur skall även hårdvarumässigt låsas genom att bygla fjärrstyrningsingången.

Installationer skall dokumenteras enligt tillverkarens anvisningar och utföras i Garantera-appen för att erhålla 25 års garanti. Garantibevis med tillhörande testprotokoll vidarebefordras till samordnande part.

Individuell mätning av elförbrukning för uppföljning skall utföras via trådlös M-Bus-kommunikation. I denna entreprenad ingår att leverera EB-Connect wireless M-Bus-modul till EB-Therm 500 termostaten.

Den trådlösa M-Bus-modulen installeras och spänningsätts med termostaten och skall dokumenteras i Garantera-appen tillsammans med övriga värmekabelinstallationer för vidarebefordran till samordnande part.
 

Elvärmesystem – Värmekabel komfortgolvvärme hotellrum (termostat placerad i el-central)

Komfortgolvvärmens syfte är att golvet (klinkers) skall upplevas behagligt att vistas på, det vill säga att det inte upplevs kallt samt att det ger en upptorkande effekt. Riktvärdet är att hålla 23 °C på golvytan.

Hotellrummens badrum förses med serieresistiv golvvärmematta typ Ebeco Thermoflex 45 alternativt golvvärmekabel typ Ebeco Cableflex 6 eller likvärdig, för inspackling. Installerad effekt skall vara 45 W/m², ger maximalt ca. 22–24 °C på golvytan. 

För att begränsa påverkan från betongbjälklagets termiska massa installeras under golvvärmen en isolerskiva 10 mm, typ Ebeco Thermo Board eller likvärdig. 

Installationer skall dokumenteras enligt tillverkarens anvisningar och utföras i Garantera-appen för att erhålla 25 års garanti. Garantibevis med tillhörande testprotokoll vidarebefordras till samordnande part.

Styrning

Styrning skall ske via termostat typ Ebeco EB-Therm 800 eller likvärdig, med reglerande givare infälld i golv inom respektive badrum. Termostaten ska placeras i centralen och vara försedd med låg och hög börvärdesingång samt frånslagsfördröjning (eftergångstid) inställd på 2 timmar.

Badrummens golvvärme skall styras till inställt högt börvärde (+23 °C) samt lågt börvärde (+15 °C) via potentialfri utgång från rummets kortläsare till fjärringång på termostaten.

Elvärmesystem – Värmekabel komfortgolvvärme hotellrum (termostat placerad i badrum)

Komfortgolvvärmens syfte är att golvet (klinkers) skall upplevas behagligt att vistas på, det vill säga att det inte upplevs kallt samt att det ger en upptorkande effekt. Riktvärdet är att hålla 23 °C på golvytan.

Hotellrummens badrum förses med serieresistiv golvvärmematta typ Ebeco Thermoflex 45 alternativt golvvärmekabel typ Ebeco Cableflex 6 eller likvärdig, för inspackling. Installerad effekt skall vara 45 W/m², ger maximalt ca. 22–24 °C på golvytan. 

För att begränsa påverkan från betongbjälklagets termiska massa installeras under golvvärmen en isolerskiva 10 mm, typ Ebeco Thermo Board eller likvärdig. 

Installationer skall dokumenteras enligt tillverkarens anvisningar och utföras i Garantera-appen för att erhålla 25 års garanti. Garantibevis med tillhörande testprotokoll vidarebefordras till samordnande part.

Styrning

Styrning skall ske via termostat typ Ebeco EB-Therm 500 eller likvärdig, med reglerande givare infälld i golv inom respektive badrum. Termostaten ska placeras i badrum och vara försedd med låg och hög börvärdesingång samt frånslagsfördröjning (eftergångstid) inställd på 2 timmar.

Badrummens golvvärme skall styras till inställt högt börvärde (+23 °C) samt lågt börvärde (+15 °C) från rummets kortläsare till fjärringången (230 V) på termostatens baksida.