Konsulttexter

Här hittar du som konsult förslag du kan använda i dina förfrågningsunderlag.

63.H ELVÄRMESYSTEM

 

Elvärmesystem – Värmekabel för hängrännor och stuprör

Hängrännor och stuprör samt eventuella ränndalar förses med komplett värmekabelanläggning enligt Ebeco Smarta Tak eller likvärdig, enligt ritning.

Självreglerande värmekabel T-18 (alt. T-18 CT för papp- och asfalttak). Anslutningar och skarvar utförs med Smartlock P / Smartlock S. Kabel fästs i rännor och takfot med Smartclip R / Smartclip F för en limfri infästning. Övriga tillbehör samt montering enligt leverantörens anvisningar.

Styrning

Apparatskåp försedd med säkringar och jordfelsbrytare samt termostat EB-Therm 800 med styrning via temp- och fuktgivare. Potentialfri larmkontakt (summalarm) för utlöst jordfelsbrytare, tillslagsfördröjt tidrelä (6 slingor och uppåt) samt givarfel.

Anläggningen skall programmeras till max/min (+2 / -10 grader) med fuktfunktion och sedan eventuellt justeras efter behov.


Elvärmesystem – Värmekabel för markvärme

Värmekabelanläggning för snö/issmältning på mark ska finnas, enligt ritning. Värmekabel ska vara Ebeco Multiflex 27, eller likvärdig.

Övriga tillbehör samt montering enligt leverantörens anvisningar.

Styrning

Apparatskåp försedd med säkringar och jordfelsbrytare samt termostat EB-Therm 800 med styrning via temp- och fuktgivare. Potentialfri larmkontakt (summalarm) för utlöst jordfelsbrytare, tillslagsfördröjt tidrelä (6 slingor och uppåt) samt givarfel.

Anläggningen skall programmeras till max/min (+2 / -10 grader) med fuktfunktion och sedan eventuellt justeras efter behov.


Elvärmesystem – Värmekabel för golvvärme

Bad/WC/hall ska förses med serieresistiv golvvärmekabel för inspackling, typ Ebeco Cable Kit eller likvärdig. Golvvärme ska styras av termostat med golvgivare, typ Ebeco EB-Therm 205 eller EB-Therm 500 med möjlighet till energisparprogram.


Elvärmesystem – Värmekabel för komfortgolvvärme

Komfortgolvvärme syftar till att hålla golven behagliga att gå på, det vill säga att de inte upplevs kalla. Ger även en upptorkande effekt.

Bad/WC/hall ska förses med serieresistiv golvvärmematta för inspackling, typ Ebeco Thermoflex 45 eller likvärdig. Effekt 45 W/m². Golvvärme ska styras av termostat med golvgivare, typ Ebeco EB-Therm 205 eller EB-Therm 500 med möjlighet till energisparprogram.


Elvärmesystem – Värmekabel för golvvärme i hotellrum (termostat placerad i elcentral)

I hotellrummens badrum ska elektrisk golvvärme installeras med en värmekabelmatta typ Ebeco Thermoflex 45 eller likvärdig.  Effekt 45 W/m².

Styrning

Styrning skall ske via termostat typ Ebeco EB-Therm 800 eller likvärdig, med reglerande givare infälld i golv inom respektive badrum. Termostaten ska placeras i centralen och vara försedd med låg och hög börvärdesingång samt frånslagsfördröjning (eftergångstid) inställd på 2 timmar.

Badrummens golvvärme skall styras till inställt högt börvärde (+25 °C) samt lågt börvärde (+15 °C) via potentialfri utgång från rummets kortläsare till fjärringång på termostaten.

Elvärmesystem – Värmekabel för golvvärme i hotellrum (termostat placerad i badrum)

I hotellrummens badrum ska elektrisk golvvärme installeras med en värmekabelmatta typ Ebeco Thermoflex 45 eller likvärdig.  Effekt 45 W/m².

Styrning

Styrning skall ske via termostat typ Ebeco EB-Therm 500 eller likvärdig, med reglerande givare infälld i golv inom respektive badrum. Termostaten ska placeras i badrum och vara försedd med låg och hög börvärdesingång samt frånslagsfördröjning (eftergångstid) inställd på 2 timmar.

Badrummens golvvärme skall styras till inställt högt börvärde (+25 °C) samt lågt börvärde (+15 °C) från rummets kortläsare till fjärringången (230 V) på termostatens baksida.

Ladda ner konsulttexterna i Word-format här