Frostskydd

Ett enkelt sätt att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda rör är att ta hjälp av värmekablar som frostskydd för avlopp och vattenledningar. Värmekabeln kan användas för att värma vattenledningar under årets kalla månader.

Istappar och fruset rör

Vanliga användningsområden för Ebecos frostskyddsprodukter är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus, husvagnar och båtar. Produkterna säljs i fackhandeln och installeras enkelt med stickpropp.

  

Frostvakt 10

Frostvakt 10

Frostvakt 10 förebygger enkelt skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. Värmekabeln tillsammans med tillhörande förskruvning är dricksvattengodkänd enligt KIWA (godkännande 1289).  

Mångsidig frostskyddslösning

Frostvakt 10 är en PVC-fri värmekabel med färdigmonterad stickpropp som enkelt ansluts till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Vanliga användningsområden är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus, husvagnar eller båtar. Frostvakt 10 är designad för kallvattenrör. 

Godkänd för installation i dricksvatten

Frostvakt 10 med tillbehöret Kompletteringssats F-10 är en typgodkänd frostskyddslösning som lämpar sig mycket väl för dricksvattenledningar. Utförliga tester gjorda av det ackrediterade certifieringsbolaget KIWA visar att man kan känna sig helt trygg med att Frostvakt 10 med tillhörande kabelförskruvning är en säker frostskyddslösning som inte påverkar hälsan negativt.

Självreglerande värmekabel

Tack vare att värmekabeln är självreglerande kan den inte överhettas. Inte ens om den korsläggs för perfekt passning till röret. Den är parallellresistiv, vilket betyder att den självreglerande värmekabeln består av två parallella ledare gjutna i ett halvledarmaterial som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen. Även om det är plusgrader ute och frostskyddseffekten inte behövs, kommer värmekabeln ändå att vara tillslagen. För att stänga av den helt behöver du dra ut stickproppen eller använda Frostvakt Control som slår av effekten vid plusgrader. Vid längre kablar och invändig förläggning rekommenderas alltid styrning med termostat.

Effektiv frostskyddslösning

Vid invändig förläggning klarar Frostvakt 10 att frostskydda ett 32 mm oisolerat plaströr ner till -30 °C. Om effektbehovet är större kan röret isoleras. Vid invändig förläggning används Kompletteringssats F-10. Max anslutningslängd för invändigt montage är 60 m. Finns i färdiga längder från 2-100 m. Kabeln säljs även som metervara.

  

Frostvakt 25

Frostvakt 25

Ebeco Frostvakt 25 förebygger problem med istappar i hängrännor och skador orsakade av igenfrusna stuprör.

Enkel installation

Frostvakt 25 har en 4 meter lång färdigmonterad anslutningskabel med stickpropp. Den ansluts enkelt till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Du kan använda Frostvakt 25 till takrännor och stuprör för att smälta snö och förhindra isbildning, men också till andra områden där kyla och frost är ett problem.

Intelligent värmekabel

Tack vare att värmekabeln är självreglerande kan den inte överhettas. Inte ens om den korsläggs för perfekt passning till rännan. Den ger maximal effekt endast där det behövs, alltså i is och snö. På de delar av anläggningen där snön smält och värmen inte längre behövs reglerar kabeln ner sin effekt med upp till 50 %, vilket gör den till ett ekonomiskt frostskydd. Den är parallellresistiv, vilket betyder att den självreglerande värmekabeln består av två parallella ledare gjutna i ett halvledarmaterial som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen. Även om det är plusgrader ute och frostskyddseffekten inte behövs, kommer värmekabeln ändå att vara tillslagen. För att stänga av den helt behöver du dra ut stickproppen eller använda Frostvakt Control som slår av effekten vid plusgrader.

Frostskydd i takränna och stuprör

Frostvakt 25 är utmärkt att använda för tillfälliga installationer i takrännor och stuprör. Du fäster den enkelt i rännan med hjälp av Ebeco Smartclip R och ansluter till ett jordat vägguttag, 230 V, via jordfelsbrytare. Enkelt att ta bort igen när vintern är över. Vid fast förläggning ska dosa med dragavlastning användas och installationen ska göras enligt gällande elinstallationsregler.

Frostskydd av värmepump

Frostvakt 25 kan med fördel monteras mot plåten för att förhindra att kondensvattnet fryser, något som värmekablar med lägre effekt vanligtvis inte räcker till.

Frostskydd av rör

Frostvakt 25 kan användas utvändigt på rör Ø 75 mm eller större. Ett rör med Ø 110 mm och 20 mm isolering klarar -30 °C när det skyddas med Frostvakt 25. Mindre rör frostskyddas med Frostvakt 10, som ger lägre effekt.

Frostskydd av fastigheter

För större fastigheter rekommenderar vi ett långsiktigt alternativ med fast installation. Ebecos snösmältning för tak är en lönsam investering som skapar säkerhet för både människor och fastigheter. Systemet består av en robust värmekabel med en smart styrning som minimerar energiförbrukningen.

  

F-10

F-10

F-10 är en självreglerande värmekabel som själv känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Eftersom värmekabeln sköter sig själv får du alltid jämn värmefördelning och kontrollerad förbrukning. F-10 har även en välbeprövad aluminiumskärm som gör kabeln robust men enkel att installera. 

Självreglerande värmekabel

Kabeln är parallellresistiv, vilket betyder att den självreglerande värmekabeln består av två parallella ledare gjutna i ett halvledarmaterial som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen. Även om det är plusgrader ute och frostskyddseffekten inte behövs, kommer värmekabeln ändå att vara tillslagen. För att stänga av den helt behöver du ansluta en termostat, t.ex. EB-Therm 800. F-10 kan användas både invändigt och utvändigt för vattenledningar och avloppsrör. 

Enkel att installera

Tack vare att den är självreglerande kan kabeln enkelt klippas och korsas för perfekt anpassning till röret utan risk för överhettning. Ingen kallkabel behövs. Aluminiumskärmen gör också att kabeln är enkel att skala och installera samtidigt som den är robust. Jordfelsbrytare ska används vid samtliga värmekabelkonstruktioner.

Dricksvattengodkänd värmelösning

F-10 och tillbehören installeras med fördel i rör och ledningar för dricksvatten. Detta eftersom de är dricksvattengodkända enligt kraven i KTW och NSF/ANSI Standard 61. På så sätt blir F-10 och tillbehören ett dricksvattengodkänt värmesystem där delarna är anpassade att fungera perfekt tillsammans. 

Smarta tillbehör gör jobbet ännu enklare

Med kompletta och dricksvattengodkända tillbehöret An-/avslutningssats Silikon behövs det ingen värmepistol för att montera kabeln. I stället används lim och du slipper så kallade ”heta arbeten”. Ett annat smart tillbehör är Kompletteringssats F-10 som förutom att vara dricksvattengodkänd även har oval packning som är perfekt anpassad till kabelns form. Det gör förskruvningens täthet optimal och säker. 

Klarar de tuffaste förhållanden

F-10 är utvecklad för att klara de kallaste vintrar. Värmekabeln skyddar;

  • Vid invändig förläggning, ett 32 mm oisolerat plaströr ända ner till -30 °C.
  • Vid utvändig förläggning på 32 mm plast- eller metallrör med 20 mm isolering, -20 °C.

Genom att förlägga kabeln dubbelt eller i spiral kan effekten höjas ytterligare.

Exempel på användningsområden:

  • Vattenrör
  • Avloppsrör
  • Dräneringsrör
  • Brunnar

  

Frostvakt Control

Frostvakt Control

Genom att använda Frostvakt Control kan du frostskydda energisnålt och ekonomiskt.

Automatisk reglering

Frostvakt Control reglerar så att värmen bara slås på när omgivningstemperaturen närmar sig fryspunkten. Används med fördel ihop med Frostvakt, men passar även utmärkt till styrning av andra produkter för frostskydd och varmhållning.

Referensprojekt

Ebeco har lång erfarenhet av att skapa lösningar med sina värmekablar för unika situationer.