Guider

Uppgradera din termostat

En gammal termostat har sällan smarta inbyggda funktioner med energioptimering. Att byta ut och uppgradera termostaten kan sänka energiförbrukningen och elkostnaden rejält, tack vare smartare schemaläggning och tidstyrning av uppvärmningen.

EB-Therm 500 på vägg i miljö

Borde jag byta ut min gamla termostat?

Att byta ut sin gamla termostat innebär flera fördelar, inte minst kring minskad elförbrukning. En mindre investering i en ny termostat ger större besparing på sikt.

Förr var behovet för termostaterna främst att kunna ställa värmen, men inte mycket mer än så. Idag tänker vi annorlunda och vill optimera våra golvvärmeinstallationer för att få så låg energiförbrukning som möjligt. Då är funktioner och enkelhet, tidstyrning och schemaläggning tillsammans med smart styrning i digitala plattformar ett behov som ständigt ökar och ger ett stort mervärde.

Fördelarna med att byta till EB-Therm 500

Våra äldre termostater har få funktioner och inställningar. Detta gör att termostaten enbart ställs in efter en temperatur och styrs efter givaren som angetts. Den tar ingen hänsyn till om du är hemma, om det är dag eller natt, eller om elpriset är högt. Man behöver då manuellt stänga av uppvärmningen när man åker hemifrån eller till exempel på natten.

Med dagens termostater, där EB-Therm 500 är vår mest moderna och smarta termostat, kan man enkelt använda veckoprogram, ställa in att temperaturen ska gå ner några grader när man inte är i behov av en uppvärmd bostad. Att dessutom kunna sänka temperaturen på natten har stora fördelar för förbrukningen. Allt för att spara på uppvärmningskostnaden, utan att tappa komforten.

EB-Therm 500 har färgdisplay och touchknappar. Termostaten är väldigt enkel att använda och går att ställa in efter dina behov för din bostad. Om du vill kunna styra uppvärmningen med mobilen så behöver du köpa ett EB-Connect WiFi-kort, som är ett tillbehör som möjliggör att du kan koppla upp dina termostater mot WiFi. Allt styrs sedan i vår app Ebeco Connect. Med en uppkopplad termostat kan du även integrera med ditt övriga Google Home-system. Vill du desstuom kunna styra uppvärmningen efter elpriset så går det också att göra med vår integration med elbolaget Tibber. 

EB-Therm 500 har stöd fler flertalet givare, vilket innebär att du kan byta från många andra märken till Ebecos termostat.

Får jag byta ut och installera termostaten själv?

Ja, enligt Elsäkerhetsverket får du byta ut en befintlig termostat, till en likvärdig termostat och dess funktioner, så länge som du är säker på hur du går tillväga. Du får däremot inte göra en nyinstallation av en termostat. Är du det minsta osäker så rekommenderas att du anlitar en elektriker och då rekommenderar vi att du väljer någon via Hitta installatör som är vana att installera våra produkter. Läs mer på Elsäkerhetsverket hemsida vad du som privatperson är berättigad till att göra.

Hur byter jag ut en termostat?

Att byta ut sin befintliga termostat görs i några få steg (exemplet är för EB-Therm 500):

 1. Stäng av strömmen till termostaten, vanligtvis via proppskåpet eller via säkringar i elcentralen
 2. Lyft av front och ram genom att trycka in en mejsel i spåret på undersidan. Lyft fronten uppåt tills du hör ett ”klick”
 3. Koppla loss befintlig termostat
 4. Anslut enligt manualen och anvisningar på baksidan av den nya termostaten. Skyddsledare för inkommande matning samt för värmekabel ansluts med en kopplingsklämma i dosan
 5. Montera termostaten i dosan, med pilen uppåt. För in termostaten i apparatdosan och skruva fast med befintliga skruvar
 6. Sätt tillbaka fronten genom att först haka i den nedre delen. Tryck sedan med tummen in övre delen av fronten tills du hör ett ”klick”.
 7. Slå på strömmen igen och slutför inställningarna med hjälp av installationsguiden i termostaten

Läs alltid manualen som ingår i förpackningen och som även finns att ladda ner på produktsidan. 

Var säljs Ebecos termostater? 

Våra termostater säljs hos både elgrossister för företag men även i varuhus som säljer elartiklar. Du hittar även våra termostater i flera välkända webbutiker. Om du väljer att en elektriker byter din termostat så kan du be företaget köpa den åt dig via grossist. 

Ebecos äldre termostater

Om du äger någon av våra äldre termostater så finns det energibesparingar att göra då dessa saknar den senaste tekniken för smart värmestyrning. Här listar vi några anledningar.

EB-Therm 30 termostat

Termostat

EB-Therm 30

 • Saknar energisparprogram
 • Saknar uppkopplad värmestyrning
 • Saknar energiförbrukning
EB-Therm 100 termostat

Termostat

EB-Therm 50/100/105

 • Saknar energisparprogram
 • Saknar uppkopplad värmestyrning
 • Saknar energiförbrukning
 • Endast golvgivarstyrning
EB-Therm 200 termostat

Termostat

EB-Therm 200

 • Saknar energisparprogram
 • Saknar uppkopplad värmestyrning
 • Saknar energiförbrukning
EB-Therm 300 termostat

Termostat

EB-Therm 300

 • Saknar energisparprogram
 • Saknar uppkopplad värmestyrning
 • Saknar energiförbrukning
EB-Therm 350

Termostat

EB-Therm 350

 • Saknar uppkopplad värmestyrning
 • Saknar energiförbrukning
EB-Therm 355

Termostat

EB-Therm 355

 • Saknar uppkopplad värmestyrning
 • Saknar energiförbrukning
EB-Therm 400

Termostat

EB-Therm 400

 • Saknar uppkopplad värmestyrning