Guider

Komfortgolvvärme – systemlösningar för förbättrad energiprestanda

En oberoende studie som initierades av HSB och PEAB har undersökt möjligheterna att uppfylla dagens och framtidens energikrav och samtidigt installera och använda komfortgolvvärme på ett optimalt sätt. Studien genomfördes av Bengt Dahlgrens AB och finansierades av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Studien har mynnat ut i fyra rekommendationer för att bidra till att öka energieffektiviteten för komfortgolvvärme.

Badrum med tvålar och handfat
Guide Värmemotstand ikon

1. Isolera

Den termiska massan i bjälklaget påverkar hur snabbt temperaturen i golvet stiger vid effekttillförsel. Med en isolering under värmeslingorna begränsas påverkan från bjälklagets termiska massa och uppvärmningstiden förkortas. Studien visar att elanvändningen kan reduceras med ca 10 % gentemot ett komfortgolvvärmesystem utan isolering.

  • Ebecos rekommendation: Vi erbjuder en rad isolerskivor som är designade för att passa tillsammans med våra värmelösningar för att skapa energieffektiva system. Se vår isolering
Guide Energiprogram ikon

2. Använd tidsstyrning

Genom att använda en termostat med möjligheter att tidsstyra golvvärmen visar studien att elanvändningen kan reduceras med upp till 20 % gentemot ett komfortgolvvärmesystem i konstant drift.

Guide Timer ikon

3. Inkludera maxbegränsning

För att styra brukarens beteende att inte maxa sin termostat i förväntan att kunna få en högre temperatur, och därmed öka energianvändningen, rekommenderas att lägga in en maximal golvtemperatur i termostaten. Detta bör dock inte hamna i konflikt med ett av komfortgolvvärmens syfte – nämligen en god fotkomfort. Komfortgolvvärme bör därför alltid kunna leverera 25-26 °C på golvytan.

  • Ebecos rekommendation: Ebecos termostat EB-Therm 500 innehåller ett program för komfortvärme med maxbegränsning och den är därmed förberedd för att kunna leverera enligt dessa rekommendationer. Vi rekommenderar en installerad effekt om 60 W/m² för att uppnå förväntad temperatur.

 

Guide Kabel ikon

4. Begränsa den uppvärmda ytan

Ett effektivt sätt att minska energiförbrukningen är att begränsa ytan som täcks av värmeslingor och att inte installera i perifera ytor, under tvättmaskin eller liknande, bara i vistelsezoner.

Exempelvis: om man minskar den installerade ytan med 20 % ger detta en energibesparing i motsvarande grad. 

 

Mer om studien: Projektet initierades av HSB och PEAB för att undersöka möjligheter att erbjuda komfortgolvvärme och samtidigt uppfylla krav på ett energieffektivt boende. Projektet genomfördes under 2020 av Bengt Dahlgren Göteborg AB i HSB Living Lab.

Läs hela rapporten