Ebeco lanserar stöd för trådlös m-Bus

Ebeco utökar möjligheterna för termostaten EB-Therm 500 med ytterligare ett tillbehör: EB-Connect wM-Bus. Modulen ger en kostnadseffektiv fjärravläsning för energiuppföljning av komfortvärme.

wM-Bus i sprängskiss med termostaten EB-Therm 500

Boverkets byggregler är tydliga vad gäller nybyggnation av flerbostadshus och lokaler: energianvändningen skall kunna mätas. Med hjälp av Ebecos nya lösning EB-Connect wM-Bus görs mätningen på ett kostnadseffektivt och lättillgängligt sätt. EB-Connect-kortet aktiveras när det placeras i termostaten och spänningssätts. Via vår gratistjänst Garantera görs den samlade dokumentationen av adresseringar tillgänglig.  

Vad är M-Bus?

Meter-Bus (M-Bus) är en kommunikationsteknologi. Det är en europeisk standard som oberoende av tillverkare kan användas för fjärravläsning av mätare för el- och energi samt även kall- och varmvatten. M-Bus-standarden definierar hur kommunikation ska fungera och hur data skall formateras.

Det finns både trådad och trådlös M-Bus. Kodning av data görs på samma sätt vid båda lösningar, men den trådlösa lösningen skickar data via radio på det olicensierade frekvensbandet (868 MHz). Trådlös M-Bus ger samma fördelar för fjärravläsning som M-Bus standardutrustning, men utan kabeldragning och separat elmätare, vilket gör processen väsentligt billigare och både snabbare och enklare att installera.
 

Så här installeras wM-bus

wM-Bus-modul

Installera Ebeco Connect wM-Bus

Enkel installation av modulen

Installera wM-bus-modulen precis som du installerar EB-Connect WiFi-modulen. 

EB-Therm 500 med QR-kod för inläsning till Garantera

Aktivera QR i menyn

Registrera enheten

Gå in under Installatör/wM-Bus i menyn på termostaten och välj QR-kod för att få skärmen att visa QR-koden, som du sedan använder för att registrera mätningen i Garantera.

Wm-Bus QR-kod inläsningar i Garantera

Läs in adressuppgifterna i Garantera

Skanna QR-koden i installationsfasen i Garantera

När du i Garantera lagt till EB-Connect wM-Bus i din installation kan du lägga till adressuppgifterna genom att skanna QR-koden som du tagit fram i termostaten. När koden skannas läses alla uppgifter in i Garantera. Välj sedan att lägga till. Nu är kopplingen i Garantera färdig och du kan skicka dokumentationen vidare till berörd part.