Fästkonsol T-18

Fästkonsol T-18

Användning

  • För värmekabel T-18/T-18 CT
Används vid förläggning av Ebeco T-18/T-18 CT eller Frostvakt 25 för att avlasta värmekabeln vid nedgång i stuprör/takbrunn.

Fästkonsol T-18

Specifikationer

Specifikation Data
Material Metall

Garanti

Nedan listas våra allmänna leveransbestämmelser.

Våra garantivillkor