Installation och garanti

  • Installation och garanti

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med din golvvärme från Ebeco. Därför erbjuder vi 25 års garanti på våra produkter. Vi samarbetar också med ett stort antal kunniga elinstallatörer som kan hjälpa dig att installera golvvärmen. När det gäller elektriska installationer finns det nämligen föreskrifter som måste följas. Här förklarar vi hur allt funkar.

Vem får installera golvvärme?

Elektrisk golvvärme omfattas av föreskrifter från Elsäkerhetsverket. De säger att alla system för el-golvvärme ska förläggas och anslutas till elnätet av auktoriserad elinstallatör. 

Det enklaste sättet att köpa golvvärme är helt enkelt att vända sig till en elinstallatör och be om en offert. Ebeco samarbetar med ett stort antal kunniga elektriker som är experter på vår golvvärme. Vissa av dem har märkningen Garanterad installatör, vilket betyder att de garanterat gör ett väl utfört och säkerställt arbete. 

Kom ihåg att det går att utnyttja ROT-avdrag när du anlitar hantverkare för att installera värmegolv.

Våra produkter säljs även i utvalda byggvaruhus och golvbutiker. När du köper golvvärmeprodukten hos någon av dem måste du sedan anlita en behörig elinstallatör för att installera produkten. Ofta erbjuder butiken hantverkare som en tjänst, fråga gärna efter det!


Installation

Exakt hur installationen går till varierar beroende på vilken produkt som används – kabel, matta eller folie. Generellt handlar det om att värmekällan fixeras på ett rent och jämt underlag, spacklas in eller täcks med fix ifall det behövs, och sen läggs ovangolvet. Detaljerad beskrivning av hur installationen går till finns såklart i våra monteringsanvisningar

Mätning och dokumentation

  1. Före, under och efter installationen ska installatören resistans- och isolationsmäta golvvärmen. Det är för att säkra att värmekabeln inte har skadats under installationen eller vid golvläggningen.
  2. Mätningarna dokumenteras i ett garantibevis som överlämnas av installatören när allt är klart.
  3. Bilder på installationen ska också bifogas till garantibeviset, så att man enklare kan lokalisera ett eventuellt fel om det mot förmodan skulle uppstå efter att golvet lagts. 

Enkel hantering av dokumentation med vår webbapp

Ebeco har en tjänst som installatören kan använda för att slippa hantera dokumentationen i pappersform. Det är en webbapp som heter Garantera Ebeco. Den gör att alla mätvärden enkelt kan loggas och säkerställas direkt i mobil eller dator, och direkt kompletteras med bilder. Garantibeviset levereras smidigt via e-post, alltså ingen risk att papper tappas bort. 

Välj en Garanterad installatör för ett garanterat bra jobb

Många av elektrikerfirmorna i vårt återförsäljarregister har utmärkelsen Garanterad installatör. Det är elinstallatörer som ofta installerar golvvärme från Ebeco, och använder Garantera Ebeco. Genom att välja en Garanterad installatör kan du vara säker på att få en säkerställd installation och komplett dokumentation levererad via e-post.


Garanti på Ebecos golvvärme

Med ett giltigt garantibevis lämnar vi 12 års grundgaranti på allt som ingår i golvvärmepaketet - utom termostaten som fortfarande har 5 års garanti. 12 år gäller också för Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. 

Dessutom ger vi dig möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år genom registrering. På termostaten gäller dock fortfarande 5 års grundgaranti. Alla villkor och förutsättningar finns i garantibeviset. Lita på Ebeco.